Q&A

Odpovedajú dvanásti najbližší spoločníci Imáma (pmsn).

59. Zahŕňa zástava Riser Brigád alechemické symboly za účelom čiernej mágie?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie, neobsahuje čiernu mágiu, je to iba zástava, ktorá nemá význam ani cieľ, jej farba bola vziata, ako viete, z požehnaných Čiernych Zástav Východu, ktoré sú víťazné na základe dovolenia Allaha, Vysokopostaveného, za účelom získať Ansárov na svoju stranu, pretože vedia, že Čierne Zástavy Východu sú pravdivé a mali vplyv na srdcia ľudí, či už to boli Ansári, alebo iní než oni, dokonca aj na tých spomedzi protivníkov. A všetká chvála patrí Allahovi.

60. Sú “Tajné Sväté Dua,” ktoré vyrozprával Imám Abu Džáfar Al Báqir (pmsn) správne? Ďakujem.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ak by boli tajné, nedostali by sa ku všetkým ľuďom, medzi ktorými sú veriaci a neveriaci. Teda nie sú správne.

61. V knihe Jurisprudencie, kapitole o manželstve, sa uvádza, že sexuálny styk so ženou mladšou než 9 rokov je zakázaný. Z toho som pochopil, že je povolené s ňou mať styk po tom, čo dosiahla vek 9 rokov. V mojej práci a v mojom okolí som narazil na mnohé prípady, v ktorých dievča utrpelo vážne fyzické poranenia, keďže jej telo nemohlo vydržať sexuálny styk s jej manželom. Ba čo viac, v dnešnom veku a dnešnej spoločnosti sa 9 ročné dievča stále považuje za dieťa a nemá dostatočnú fyzickú a intelektuálnu zrelosť, aby nieslo zodpovednosť tak dôležitej zmluvy. Tak prečo Všemohúci Boh povolil manželstvo s dievčatami tak mladého veku? Je pravdou, že je možné vydať dievča odo dňa jej narodenia?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ako si spomenul, nech ti Allah dá úspech, dievča o veku 9 rokov je v dnešnej dobe považované za dieťa. V tom čase bolo 9 ročné dievča považované za dospelú ženu vhodnú na vydaj. V tom čas, to znamená v čase Proroka (pmsnajr), zrelý zovňajšok dievčaťa a jej fyziológia ju činili pripravenou na vydaj. Čas, prostredie, jedlo, nápoje a podnebie boli iné, než sú v dnešnej dobe. Všetky tieto faktory ovplyvňujú rast ľudskej bytosti a sú rozdielne čo do prostredia a čo do časového obdobia. V dnešnej dobe je preferované, aby sa dievča vydalo počínajúc vekom 16 rokov a vyššie, toto je vek vhodný na vydaj. Z hľadiska medicínskeho to znamená, že ústrojenstvo dievčaťa medzi 9 a 16 rokmi veku je nekompletné, neunieslo by bremeno tehotenstva a pôrodu. Fyziologická nepripravenosť väčšiny dievčat tohoto veku negatívne ovplyvňuje proces tehotenstva. Panvová dutina je malá a neschopná poňať plod, nehovoriac o nezavŕšenom raste lona a nedajBože by to mohlo viesť k jeho explózii, a pravdepodobnosť potratu počas trvania tehotenstva by bola vysoká.
A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

– Znamená to teda, že je povolené oženiť sa s dievčaťom mladším ako 16 rokov? Čo je v tomto prípade Halal/Haram?

Je povolené oženiť sa s dievčaťom, ktoré má 14 rokov a viac, ale je lepšie, ak má aspoň 16 rokov. Čo sa týka svadby s dievčaťom, ktoré má 9 rokov alebo svadby s dievčaťom, ktoré má menej než 14, v dnešnej dobe je to zločin.

62. (Príbeh o tom, ako sa 12 mužov stretlo s dvomi Imámami (pmsn))

Mier s vami, Ó, spoločníci Qaima (pmsn), mier s vami, Ó, čistých dvanásť.

– Odohrala sa situácia tak, ako bola spomenutá v knihe “Rada Študentom Akademických Hawzí,” že vás bolo 40 mužov, potom prišiel Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), prikázal vám, aby ste ukázali na 10 najlepších z vás, a potom vás vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn)?

– Bol s vami Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) už nejaký čas od vtedy, čo sa skončila jeho neprítomnosť? Alebo sa vám prvýkrát objavil v deň smrti Kráľa Abduláha? To znamená, ak neprítomnosť začala v roku 2008, skončila v roku 2014?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a Požehnania Allaha nech sú s vami, veriaci Ansári Allaha na východe i na západe Zeme.

Ja (a hľadám útočište u Allaha pred svojím Ja) som váš služobník, Aba Gabriel, jeden z dvanástich mužov, ktorí mali tú česť stretnúť Hudža Allaha (Imáma Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn)). Vyrozprávam vám príbeh stretnutia sa s ním, ale uistím sa, aby som nespomenul niektoré detaily z dôvodu citlivosti tejto záležitosti. Nech vám Allah dá úspech so všetkým, čo je dobré.

Je nás 42 mužov a spolu s Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) je nás 43. Medzi nami je ten, ktorý verí v toto požehnané volanie pred tým, než o tom počuť, medzi nami je ten, ktorý verí od prvého dňa, keď o tom počul a medzi nami je ten, ktorý verí od nedávna. Sayyed, Otec, Ahmed Al Hassán (pmsn), nás zhromaždil z niekoľkých krajín, medzi ktorými sú arabské, islamské, Západné a ázijské krajiny. Pred rokom a pol sme sa zhromaždili na jednom mieste. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) bol s nami a medzi nami. Mali sme miesto, kde sme sa každý deň zhromažďovali v určitý čas až do času po modlitbe Fadžr, kedy každý z nás išiel do zamestnania, ktoré mu Otec, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), dal na starosť. Až prišiel ten sľúbený požehnaný deň a my sme sa dopočuli o deštrukcii kriminála (Abdulláha, kráľa Hidžázu).

Ako zvyčajne sme sa zhromaždili na požehnanom mieste, ktoré je opevnené Allahom swt. Pred touto nocou bol Otec niekoľko nocí neprítomný a veľmi nám chýbal. Jednu hodinu pred modlitbou Fadžr k nám prišiel odvážny lev Allaha v celej svojej nádhere, ktorá uchopí srdcia a zraky, on a jeho dvaja spoločníci spomedzi vašich čistých bratov, ktorí sú zvyknutí sprevádzať Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) všade a kamkoľvek ide.

Vstúpil k nám, zatiaľ čo sa usmieval, a povedal: “Mier s vami, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.”

Každý odpovedal na pozdrav dychtivo a túžobne. A tak on (pmsn) povedal: “Ako sa máte, Ó, synovia moji, inshaAllah sa máte všetci dobre.”

A tak bratia povedali, “Všetká chvála patrí Allahovi, Ó, Otče môj, máme sa dobre a všetká chvála patrí Allahovi.”

On (pmsn) povedal: “Dostali sa k vám správy o deštrukcii tyrana Abdulláha (nech ho Allah preklína)?

Oni povedali: “Áno.” A tak on (pmsn) povedal: “Toto je deň Allaha. Toto je Allahov sľub Jeho spravodlivým úprimným služobníkom.”

Potom povedal: “Čo urobíte, ak uvidíte Imáma Al Mahdího, Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn), nech je moja duša preň obetovaná?”

Povedali: “Pri Allahovi, pri Allahovi, ak odtiaľ pôjde a ukryje sa v ktorejkoľvek hore, pôjdeme s ním.”

A tak Otec (pmsn) povedal: “Pri Allahovi, povedali ste pravdu, pretože Allah nestvoril Ansárov (podporovateľov/stúpencov) na Zemi takých, ako ste vy, ani pred vami, ani po vás.”

Potom povedal: “Teraz chcem, aby ste ukázali na tých najlepších z vás, a aby ste vybrali desiatich, ktorí stretnú Imáma Al Mahdího, Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn).”

V tomto momente začal každý intenzívne vyberať svojich bratov, a ani jedného z nich nenapadlo, aby vybral samého seba alebo aby si myslel, že je lepší než jeho brat. A tak každý hovoril každému, “Vyberám teba!” A Otec (pmsn) sa na nich pozeral a usmieval sa (pmsn). Potom povedal: “Pošlite modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.” A tak každý poslal modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada.

Potom Otec (pmsn) znovu povedal: “Prisahám pri Allahovi, Vysokopostavenom, Veľkom, že Allah nikdy nestvoril Ansárov, ako ste vy. Ste tými najlepšími Ansármi na zemskom prvchu. Ansári ako vy s takou úprimnosťou, lojalitou a vierou v Allaha Všemohúceho nikdy neboli a nidky viac nebudú.”

Potom chválil Allaha a ďakoval mu. Niekoľko sekúnd ostal v tichosti, potom povedal: “Musíte si vybrať desiatich.” A tak on (pmsn) povedal: “Vytvorte desať skupín, každá skupina má štyroch veriacich a nech si každá skupina zložená zo štyroch členov vyberie jedného veriaceho, ktorý ju bude reprezentovať.”

Veriaci urobili, ako Otec (pmsn) požiadal. Každá skupina si vybrala osobu. A tak celkový počet vyvolených bol 10 veriacich. Otec (pmsn) povedal: “Nastal čas na modlitbu Fadžr,” ukázal na jedného z bratov a povedal mu, “Povstaň a vykonaj Athan.” A tak povstal, urobil Athan a modlili sme sa pod vedením Sayyeda, nášho Otca (pmsn).

A tak sme sa vydali dvanásti muži so Sayyedom, naším Otcom (pmsn) a boli sme plní dychtivej túžby, vzrušenia so srdcom, ktoré bilo rýchlosťou blesku a s telom, ktoré sa triaslo ako strom v búrkový zimný deň, kvôli veľkoleposti záležitosti. A tak sme prišli na miesto, kde sa nachádzal Imám Al Mahdí, Muhammad, syn Al Hassána Al Askariho (pmsn). Stretli sme sa s ním (pmsn). Po pozdravoch a dlhej konverzácii, ktorá trvala viac než dve a pol hodiny, nariadil nám a informoval nás o záležitostiach neviditeľna, ktoré sa majú odohrať, udalosti po celom svete, s tými najpresnejšími detailami. Informoval nás o tom, čo sa stane vo svete do najmenších detailov. Medzi ne patrí Irak, Egypt, Turecko, Irán, Japonsko, Taliansko, Veľký Satan Amerika (nech ju Allah preklína), Severná Kórea, Južná Kórea, Qatar, Jordánsko a s najmenšími detailami, dokonca spomenul aj deň a hodinu.

A túto príležitosť chceme využiť na výzvu, ktorá bola adresovaná Samerimu a Teľaťu, nech ich Allah preklína, spoločníkom údajnej kancelárie, ktorá je lživo a podvodne pripisovaná Imámovi Al Mahdímu (pmsn), zatiaľ čo on (pmsn) je ich nevinný, a prekliatym spoločníkom Stránky, a prekliatemu spoločníkovi hlasu, aby odhalili jednu z udalostí neviditeľna (jednu udalosť, ktorá sa odohrá v budúcnosti), a aby nám všetkým poskytli konkrétny deň, v ktorom sa to stane.

A my urobíme to isté; dáme vám jednu záležitosť neviditeľna, o ktorej nikto nikdy nepočul a nikto nidky počuť nebude, o ktorej nikdy nik nehovoril. Budete o nej počuť po prvýkrát od nás, o udalosti, ktorá sa odohrá, inshaAllah a my vám poskytneme tie najpresnejšie detaily – spomenieme deň, hodinu a minútu.

Ak ste v pravde, ako tvrdíte, príjmite našu výzvu. V opačnom prípade ste klamári, pokrytci, nemorálni, skorumpovaní a neveriaci a v tom čase pre vás neostane žiaden liek, iba ak meč na vás, a v tom čas, prisahám pri Allahovi, Vysokom a Veľkom, nebudeme s vami mať zľutovanie, rozdrvíme a zničíme vaše hniedzda, hniezda zblúdenia, neviery, klamstiev a hanobenia Ahlul Bayt (pmsn), a v tom čase vám nepomôže žiadna ľútosť ani pokánie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s