Výňatky z knihy “Teľa”

zlaté teľaV knihe “Teľa, Zväzok 1,” Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) v kapitole “Fitna (Skúška) Teľaťa” spomína, že Sameri (Samaritán) bol učenec, askét, uctievač, Mudžahíd (podstúpil džihád, snaženie a boj proti tyranovi), zvykol vídavať Gabriela (pmsn) a veci neviditeľné, ktoré mohol vididť iba on, a že to bol líder v prvej línii Mojžišových (pmsn) spoločníkov a patriil medzi tých najlepších spoločníkov Mojžiša (pmsn).

Avšak tento ctihodný askétický uctievač a učenec, Sameri, mal pocit, že si viac zaslúži viesť Bani Izrael počas Neprítomnosti Mojžisa (pmsn) než Áron (pmsn), a tak pre Mojžišových (pmsn) nasledovateľov vyrobil Teľa a presvedčil ich, že z jeho moci toto teľa vydávalo zvuk ako živé.

Všimnite si nasledujúce: Ako sa Áron (pmsn) vysporiadal s Fitnou, ktorá sa odohrala počas Mojžišovej (pmsn) neprítomnosti? Ostal v tichosti! Pozoroval a bol ticho, až kým sa k nemu Mojžiš (pmsn) nevrátil!

“A takto pokrytci, ktorí nasledovali Sameriho, ožobráčili Árona (pmsn) a skupinu, ktorá spolu s ním podporovala pravdu, a pokúsili sa Árona (pmsn) zavraždiť, avšak on sa s touto Fitnou vyrovnal s múdrosťou Prorokov, potom čakal/pozoroval, až kým sa nevrátil Mojžiš (pmsn)
– z knihy Teľa od Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn).

{I zvolal Mojžiš po svojom návrete: “Ó, Áron, čo ti zabránilo, keď si ich videl takto blúdiť, aby si ma nasledoval? Prečo si rozkaz môj neuposlúchol?” Odpovedal: “Ó, syn matky mojej, nechytaj ma za bradu a hlavu moju! Obával som sa, že povieš: Vyvolal si rozkol medzi deťmi Izraela a slovo moje si nedodržal.”} {20:92-94}

A tak bol Áron v tichosti, v súvislosti so Sameriho Fitnou nepodnikol nič, až kým sa Mojžiš (pmsn) nevrátil, presne ako Imám Ahmed (pmsn) ostal v tichosti počas 6 rokov neprítomnosti, až sa jeho otec, Imám Muhammad Al Mahdí (pmsn) vrátil v deň smrti Kráľa Abdulláha.

“A tak bol Sameri a jeho obraz teľaťa východiskom pre tých hriešnikov, ktorí vyprodukovali to, čo skrývali ich duše z nenávisti a závisti voči Mojžišovi (pmsn) a Áronovi (pmsn), a obzvlášť voči Áronovi (pmsn), pretože hanenie jeho osobnosti a kritizovanie jeho proroctva a vodcovstva sú jednoduchšie, pretože Mojžiš (pmsn) mal vysokú pozíciu a status u ľudí Bani Izrael kvôli tomu, čo bolo cez neho preukázané čo sa zázrakov týka.” – Teľa

Tiež si všimnite, že tí, ktorí uverili v Sameriho, boli tí, ktorí verili v Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn), a Sameri bol ten, ktorý veril v Árona a Mojžiša, a patril medzi tých najlepších spoločníkov Mojžiša (pmsn)!

{A boli srdcia ich napojené teľaťom za nevieru ich. Riekni: “Jak hnusné je to, čo prikazuje vám viera vaša, ak ste veriaci.”} {2:93}

{Po odchode Mojžišovom si potom ľud jeho vyrobil z ozdôb svojich teľa, ktorého telo vydávalo bučanie.} {7:148}

{Keď sa potom Mojžiš vrátil k ľudu svojmu, rozhnevaný i zarmútený, zvolal: “Jak hnusné je to, čo ste vykonali, keď som odišiel! A či chcete urýchliť príchod rozkazu Pána svojho?” A dosky vrhol o zem, a chytil hlavu brata svojho, pritiahol ho k sebe. I zvolal Áron: “Ó, syn matky mojej! Ľudia ma utláčali a takmer ma zabili. Nevykonaj mi nič, nad čím by sa radovali nepriatelia moji, a nemiešaj ma s ľudom nespravodlivým!”} {7:150}

Podobne je Sameri v dobe Ahmeda (pmsn) niekto, kto veril v Imáma Mahdího a Imáma Ahmeda (pmsn), veriaci ho mali v úcte, bol to učenec, na prvý pohľad to bol askét, mudžahíd a jeden z najlepších spoločníkov Imáma Ahmeda (pmsn), ale keď nastala neprítomnosť, ľudia, ktorí verili v Imáma Ahmeda (pmsn) a Imáma Mahdího (pmsn), uveria v Sameriho a jeho teľa.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: “Tak, ako bol Sameri s Mojžišom (pmsn), ako bol Judáš s Ježišom (pmsn), rovnako s Muhammadom (pmsnajr) boli prítomní podobní Samerimu a jeho spoločníkom, rovnako tak bude Sameri a jeho spoločníci s Mahdím. Toto je Sunnah (spôsob) Allaha a v Sunne Allaha niet zmeny.” – Al Džawab Al Munír

Kto je Sameri tejto Da’wa? Nie je to učenec Da’wy, ktorý je na prvý pohľad askétom, uctievajúcim, mudžahídom a z tých najlepších spoločníkov Imáma Ahmeda (pmsn)?

Čo predstavuje Teľa, ktoré vyrobil Sameri tejto Da’wa (učenec tejto Da’wa)? Nie je to kancelária, ktorú opísali ako “manifestácia Allaha AlRahman AlRahím”? Pozrite sa na nasledujúce: V knihe Teľa, Imám Ahmed (pmsn) uvádza:

“A Sameri im povedal, toto je váš boh a boh Mojžiša (pmsn), to znamená, že váš Boh sa prejavil v Teľati!! A mnohí spomedzi Bani Izrael mu uverili po tom, čo mu pomohli Teľa vyrobiť.” Presne ako nám vravia, že Facebooková stránka je Imámova (váš boh sa prejavil na Facebookovej stránke), a presne ako nám vravia, že kancelária je manifestáciou Allaha Al Rahman AlRahím (váš boh sa prejavil v tejto kancelárii!!)

Čo je to za hlas, s ktorým nás podviedli? Nie je to falošný hlas, ktorý vyrobili pre Imáma na Facebookovú stránku? Nevysporiadal sa Imám Ahmed (pmsn) s touto Fitnou s mlčaním, až kým sa nevrátil jeho otec, Muhammad Al Mahdí (pmsn) v deň smrti Kráľa Abdulláha, presne ako keď Áron (pmsn) mlčal, až kým sa Mojžiš (pmsn) nevrátil? Nezhoduje sa Imámovo (pmsn) mlčanie s hadísmi o jeho tichej neprítomnosti, ktorá trvá 6 dní, 6 mesiacov alebo 6 rokov?

Ďaľší dôležitý bod:

Po kliknutí na nasledujúci link si všimnite, ako od 27:20 on (pmsn) vraví: “neradujte sa, ó, utláčatelia, neradujte sa, že vás opúšťam a podstupujem hidžru z vašich zemí, pretože to nebude trvať dlho, kým sa vrátim s mojím otcom,” až povedal: “a môj otec k vám príde ROZHNEVANÝ A ZARMÚTENÝ kvôli tomu, čo ste mi urobili…” Kde sa ROZHNEVANÝ A ZARMÚTENÝ spomína v Koráne?

{Keď sa potom Mojžiš vrátil k ľudu svojmu, rozhnevaný i zarmútený, zvolal: “Jak hnusné je to, čo ste vykonali, keď som odišiel! A či chcete urýchliť príchod rozkazu Pána svojho?” A dosky vrhol o zem, a chytil hlavu brata svojho, pritiahol ho k sebe. I zvolal Áron: “Ó, syn matky mojej! Ľudia ma utláčali a takmer ma zabili. Nevykonaj mi nič, nad čím by sa radovali nepriatelia moji, a nemiešaj ma s ľudom nespravodlivým!”} {7:150}

V Koráne sa rozhnevaný a zarmútený spomína, keď sa Mojžiš (pmsn) vrátil k jeho ľuďom a našiel ich, ako zanechali Árona (pmsn), uctievali teľa a nasledovali Sameriho! Presne tak, ako sa Imám Mahdi (pmsn) vrátil rozhnevaný a zarmútený po tom, čo ľudia zanechali Ahmeda (pmsn) a uctievali teľa a sameriho. Presne tak, ako Áron (pmsn) mlčal počas fitny, až sa vrátil Mojžiš (pmsn), mlčal aj Imám Ahmed (pmsn) počas tejto sameriho fitny a teľaťa, až kým sa vrátil jeho otec, Imám Mahdi (pmsn) v deň smrti Kráľa Abdulláha!

Link, ktorý bol spomenutý v texte:

https://www.youtube.com/watch?v=qQndq-VZypQ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s