313 mužov zhromaždí ľudí ku Qaimovi (pmsn)

 313

V knihe Teľa, zv. 2, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví:
“Toto sú niektoré zo znamení, odohrávajúce sa krátko pred jeho objavením sa a povstaním. A možno on (pmsn) bude mať fázu objavenia sa, ktorá bude predchádzať jeho povstaniu v Mekke. Azda skrze poslov, ako to bolo počas menšej okultácie. A táto možnosť je posilnená niektorými z ich (pmsn) vyrozprávaní. A možno začiatok jeho vyslania a objavenia sa bol v matke miest tohoto veku, a tým je Ctihodný Nadžaf, podobne ako cesta jeho starého otca, Vyvoleného (pmsnajr), ktorý bol vyslaný do matky miest toho veku, ktorou bola Mekka. A Allah má viac poznania a je múdrejší a nám nebolo dané, iba ak malé množstvo poznania.” – kniha “Teľa – Zväzok 2”

S najväčšou pravdepodobnosťou sa tu pojednáva o Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn), pretože vieme, že on je ten, ktorý bude bojovať väčšinu bojov Konca čias za jeho otca, Imáma Mahdího (pmsn), a že povstanie v Mekke je skrze Imáma Ahmeda (pmsn). Aj keby tento text pojednával o Imámovi Mahdím (pmsn), znamenalo by to, že by s nami Imám Mahdi (pmsn) komunikoval prostredníctvom poslov, ktorí musia byť spomedzi 313, ako to bolo dokázané vyššie. A vskutku 12 mužov je v súčasnosti s obomi, Imámom Mahdím (pmsn) a s Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn).

Čo teda Imám (pmsn) tvrdí? Vraví: “A možno on (pmsn) bude mať fázu objavenia sa, ktorá bude predchádzať jeho povstaniu v Mekke. Azda skrze poslov, ako to bolo počas menšej okultácie,” čo dokazuje, že pred povstaním bude Imám (pmsn) komunikovať s nami a my s ním skrze poslov (12 mužov), ktorí sú z tých najlepších z 313, ktorí s nami komunikujú a sú prostriedkom komunikácie medzi nami a Imámom (pmsn) rovnako tak, ako v prípade poslov počas menšej okultácie. Šíti nekontaktovali Imáma Mahdího (pmsn) priamo, ale kontaktovali poslov a tí kontaktovali Imáma Mahdího (pmsn).

Niektorí z Ansárov kancelárie by mohli povedať: “OK, poslovia sú predstavitelia kancelárie.”
Avšak Imám (pmsn) nám zanechal ďalšie presné opisy týchto poslov. Imám (pmsn) vo svojej knihe “Spečaťujúce Proroctvo” uviedol, že komunikácia medzi nami a Qaimom (pmsn) bude prebiehať prostredníctvom mužov z 313, že oni sú zjavné mestá tejto doby spomínané v Koráne, ich mená sú na Zemi neznáme, ich príchod bude zavrhnutý, zhromaždia ľudí ku Qaimovi (pmsn), budú čeliť prekážkam, ale prekonajú ich. Nazrite do kapitoly “Vlastnosti Qaimových (pmsn) spoločníkov” v knihe “Spečaťujúce Proroctvo.”

Nie je to presne to, čím prechádzajú 12 muži? Sú popretí, ich príchod je zavrhnutý a nenávidený väčšinou Ansárov, ich mená sú neznáme, sú to prví Ansári, ktorí tvrdia, že patria medzi 313, zhromažďujú ľudí ku Qaimovi (pmsn), čelia prekážkam atď.!

Advertisements
313 mužov zhromaždí ľudí ku Qaimovi (pmsn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s