313 mužov zhromaždí ľudí ku Qaimovi (pmsn)

 313

V knihe Teľa, zv. 2, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví:
“Toto sú niektoré zo znamení, odohrávajúce sa krátko pred jeho objavením sa a povstaním. A možno on (pmsn) bude mať fázu objavenia sa, ktorá bude predchádzať jeho povstaniu v Mekke. Azda skrze poslov, ako to bolo počas menšej okultácie. A táto možnosť je posilnená niektorými z ich (pmsn) vyrozprávaní. A možno začiatok jeho vyslania a objavenia sa bol v matke miest tohoto veku, a tým je Ctihodný Nadžaf, podobne ako cesta jeho starého otca, Vyvoleného (pmsnajr), ktorý bol vyslaný do matky miest toho veku, ktorou bola Mekka. A Allah má viac poznania a je múdrejší a nám nebolo dané, iba ak malé množstvo poznania.” – kniha “Teľa – Zväzok 2”

S najväčšou pravdepodobnosťou sa tu pojednáva o Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn), pretože vieme, že on je ten, ktorý bude bojovať väčšinu bojov Konca čias za jeho otca, Imáma Mahdího (pmsn), a že povstanie v Mekke je skrze Imáma Ahmeda (pmsn). Aj keby tento text pojednával o Imámovi Mahdím (pmsn), znamenalo by to, že by s nami Imám Mahdi (pmsn) komunikoval prostredníctvom poslov, ktorí musia byť spomedzi 313, ako to bolo dokázané vyššie. A vskutku 12 mužov je v súčasnosti s obomi, Imámom Mahdím (pmsn) a s Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn).

Čo teda Imám (pmsn) tvrdí? Vraví: “A možno on (pmsn) bude mať fázu objavenia sa, ktorá bude predchádzať jeho povstaniu v Mekke. Azda skrze poslov, ako to bolo počas menšej okultácie,” čo dokazuje, že pred povstaním bude Imám (pmsn) komunikovať s nami a my s ním skrze poslov (12 mužov), ktorí sú z tých najlepších z 313, ktorí s nami komunikujú a sú prostriedkom komunikácie medzi nami a Imámom (pmsn) rovnako tak, ako v prípade poslov počas menšej okultácie. Šíti nekontaktovali Imáma Mahdího (pmsn) priamo, ale kontaktovali poslov a tí kontaktovali Imáma Mahdího (pmsn).

Niektorí z Ansárov kancelárie by mohli povedať: “OK, poslovia sú predstavitelia kancelárie.”
Avšak Imám (pmsn) nám zanechal ďalšie presné opisy týchto poslov. Imám (pmsn) vo svojej knihe “Spečaťujúce Proroctvo” uviedol, že komunikácia medzi nami a Qaimom (pmsn) bude prebiehať prostredníctvom mužov z 313, že oni sú zjavné mestá tejto doby spomínané v Koráne, ich mená sú na Zemi neznáme, ich príchod bude zavrhnutý, zhromaždia ľudí ku Qaimovi (pmsn), budú čeliť prekážkam, ale prekonajú ich. Nazrite do kapitoly “Vlastnosti Qaimových (pmsn) spoločníkov” v knihe “Spečaťujúce Proroctvo.”

Nie je to presne to, čím prechádzajú 12 muži? Sú popretí, ich príchod je zavrhnutý a nenávidený väčšinou Ansárov, ich mená sú neznáme, sú to prví Ansári, ktorí tvrdia, že patria medzi 313, zhromažďujú ľudí ku Qaimovi (pmsn), čelia prekážkam atď.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s