Q&A

Odpovedajú dvanásti najbližší spoločníci Imáma (pmsn)

53. Počul som, že Imám (pmsn) povedal, že “Teória evolúcie” nie je pravdivá a je to neviera, sú teda všetky “dôkazy” nepravdivé? Ako prišli ľudia na túto Zem a aká stará je Zem? Ak Teória evolúcie nie je pravdivá, ako je možné vysvetliť objavy lebiek, ktoré sú staré tisíce rokov, a ktoré sú iné, než lebky dnešných ľudí?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Imám (pmsn) na to čoskoro odpovie v knihe, ktorou bude reagovať na ateistov a na knihu “Sebaklam ateizmu” inshaAllah.
54. Kam majú veriaci ísť, aby dopomohli Qaimovi (pmsn) k víťazstvu? Umm Al Qura Nadžaf alebo Umm Al Qura Mekka? Existuje znamenie, na základe ktorého by sme vedeli, že teraz je čas cestovať ku Qaimovi (pmsn)?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Umm Al Qura je Mekka a Umm Al Qura je Nadžaf, čakáte na príkaz od Imáma (pmsn). Nerobte nič skôr, než budete počuť od Imáma (pmsn).
55. Je Imám Ahmad Al Hassán (pmsn) ten, ktorému bude prisahaná vernosť medzi Rukn a Makam? A bude jeho otec, Imám Al Mahdí (pmsn), s ním medzi Rukn a Makam?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ľudia budú prisahať vernosť Imámovi Ahmed Al Hassánovi (pmsn) po tom,
čo budú prisahať vernosť Imámovi Al Mahdímu (pmsn).
56. Je AlDžawab AlMunír, zv. 5 od Imáma (pmsn)?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Obsahuje niektoré zo starých odpovedí Imáma (pmsn).
57. A čo knihy Interpretácia verša zo Súry Júnus a Cesta Mojžiša?
Môžete nám prosím povedať, ktoré knihy pochádzajú od Imáma (pmsn),
a ktoré obsahujú informácie, ktoré boli upravované,
a ktoré knihy od Imáma (pmsn) nie sú?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Zatiaľ to nie je možné, ale už čoskoro sa to dozviete, inshaAllah.
58. Ktorý Hijri kalendár nasledujeme?
Je potrebné sa ohľadom dátumu u vás informovať každý mesiac?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno, v tejto záležitosti je najlepšie sa obrátiť na Imáma (pmsn).
Nie je problém sa ohľadeom tejto záležitosti informovať u neomylného (pmsn).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s