Q&A

Odpovedá Jamáni Imám Ahmed Al Hassán (pmsn),
posol Imáma Muhammada ibn Hassán Al-Askari Al-Mahdího (pmsn)

24. Môžeme verejne preklínať Abu Bakra, Umara, Uthmana, Ajšu a Hafsu? Pretože na stránke bola odpoveď, ktorá uvádzala, že to nie je dovolené.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie je to dovolené, pretože to vytvára medzi muslimami Fitnu.

25. Je povolené hrať šach?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie je to povolené.

26. Je dovolené, aby žena cestovala bez svojho Mahram?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno, je to dovolené a nie je s tým žiaden problém.

27. Môžem svojmu dieťaťu pustiť pieseň pre deti? A čo hračky pre deti, ktoré hrajú hudbu, sú haram?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Čo sa týka detských piesní, tie nepredstavujú problém. A ani hračky, ktoré hrajú hudbu. Väčšinou zahŕňajú slová, ktoré deťom pomáhajú pochopiť určitý koncept, ako napríklad navádzanie detí, aby zjedli svoje jedlo, umyli si zuby, umývali sa atď.

28. Naozaj existujú mimozemšťania?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno.

29. Existuje život na iných planétach?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno.

30. Kurasáni, ktorý sa spomína v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn), bude spočiatku neveriaci v Jamániho (pmsn) a neskôr v neho uverí, a stane sa súčasťou jeho armády?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno. Spočiatku sa bude pripravovať na boj proti nemu, ale prejde krátky čas a bude mu prisahať vernosť. A jeho boj proti Jamánimu (pmsn) nie je úmyselný a je bez poznania, pretože nevie, že dotyčný je Jamáni (pmsn).
Allahov Mier nech je s Kurasánim.

31. Ľudia sa nás pýtajú na mená dvanástich mužov. Sú ich mená tajomstvom? Existuje spôsob, ako s nimi môžeme komunikovať?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nateraz je to tajomstvo, ale niektorí z nich sa čoskoro ukážu.
Komunikujete s niektorými z nich, ale nepoznáte ich.

32. Vravia nám, “Ako mohol byť Imám (pmsn) neprítomný šesť rokov bez toho, aby nechal niekoho, kto ho bude reprezentovať,” nechal Imám (pmsn) svojich Ansárov, aby zblúdili zo správnej cesty?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nikoho nenechal zblúdiť zo správnej cesty. {A my sme ich neutláčali, no oni utláčali seba samých}. Imám (pmsn) nezanechal nikoho. Presnejšie, to Ansári zanechali jeho kvôli ich zlým skutkom.

33. Čo sú to kruhy v obilí? Naozaj pochádzajú od mimozemšťanov?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Je to trik.

34. Čo môžem robiť ako žena, aby som bola jednou z 50 žien s Imámom (pmsn)?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Aby vaša ambícia robiť radosť Allahovi, Jeho Poslovi
a Čistým Alhlul Bayt (pmsn) nikdy nekončila.

35. Aké súženia môžeme očakávať, že dopadnú na Egypt? Existujú vyrozprávania, ktoré uvádzajú, že do Egypta príde Sufyáni (kAn), a že bude obdobie sucha.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Bez odpovede. Abdulláh Hašem odpovie v blízkej budúcnosti, inshaAllah.

36. V Turecku sú Ansári, ktorí uverili v Čierne Zástavy, ale kancelária ich žiada, aby im zaslali správu o piatkovej modlitbe atď., majú teda podstúpiť Taqiyyu a naďalej tieto správy zasielať?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie je to potrebné a nie je dôvod na Taqiyyu. Už čoskoro sa každý odhalí.

37. Prečo majú niektorí ľudia mentálne a fyzické postihnutie?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

V tejto chvíli by nás táto otázka zaviedla na veľmi dlhú cestu
a k mnohým ďaľším otázkam.

38. Môžeme zasielať svoje sny a vízie, aby ich pre nás Imám (pmsn) vyložil?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Áno, samozrejme, môžete.

39. Je správne to, čo sa spomína v knihe AlHaft AlŠaríf?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Žiadna odpoveď.

40. Je dovolené, aby sme vykladali vlastné sny a vízie? Ak je odpoveď nie, ako potom môžem povedať ľuďom o sne/vízii, že Čierne Zástavy sú v pravde? Pretože niekto by mi mohol povedať, “Nemôžeš vykladať svoje sny.”

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie je dovolené ich vykladať, ale človek môže povedať, “moje chápanie tohoto sna je také a také.” Ak sa človek opýtal Allaha na určitú záležitosť a Allah mu odpovie prostredníctvom vízie, Kašf alebo Naqr, potom je to Allahova odpoveď, ktorú Allah dáva pýtajúcemu sa podľa chápania dotyčného a Allah by ho nezavádzal. Vskutku Allah je Najmilostivejší zo všetkých a On Svojich služobníkov nezavádza.

41. Kedy je ten správny čas ukončiť pôst?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Čas, kedy sa slnko stratí z dohľadu.

42. Je fajčenie haram, makruh alebo dovolené?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Fajčenie nie je dovolené, pretože škodí duši, zdraviu a telu. Pre začínajúcich fajčiarov je haram. Čo sa týka toho, ktorý je na fajčení závislý, musí znížiť spotrebu alebo prestať a prestávať môže postupne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s