O kalamitách a ťažkostiach

1732 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Vždy, keď Všemohúci Boh niekoho miluje, uvrhne ho do ťažkostí a zaplaví ho kalamitami. Keď sa modlí k Bohu o pomoc, Boh povie: „Ó, Môj služobník! Počujem tvoju modlitbu a mám moc okamžite naplniť tvoje prosby, ak by som si to želal, ale odložím to pre teba; a to čo odložím, je lepšie.““

1733 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Veľké kalamity majú veľké odmeny. Keď Boh niekoho miluje, uvrhne naň kalamity. Boh bude potešený s každým, kto bude spokojný s týmito kalamitami. Kto bude nespokojný, Boh bude nespokojný s ním.“

1734 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh má na Zemi zvláštnych služobníkov. Boh nezošle na Zem žiadne dary, iba ak ich o ne oberie a nezošle žiadne kalamity, iba ak utrpia týmito kalamitami. Sú to nasledovníci Imáma Alího (pmsn).“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s