Rada

rada poradiť

Výňatok z ‘Vyrozumenie Študentom Akademických Hawzí a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu,’ napísal Imám Ahmad Al Hassán (pmsn):

Žiadam študentov Vedeckých Hawzí v Nadžafe, Qume a na každom mieste, aby odo mňa prijali túto radu, ktorá je v rukách mrzkého trestu, a aby sa vrátili k slovám potomstva Muhammada, ako im to Allah prikázal, a aby nezahadzovali Jamániho múdrosť, ako vietor rozhadzujúci plevy rastlín, pretože budú naplnení ľútosťou, keď im ľútosť neprospeje.

Ó, ľudia: {a odovzdávam vám posolstvo Pána svojho a som úprimným radcom vašim} {7:68}, nech sú preto k sebe spravodliví tak ako Kráľovná Šíba, {od Šalamúna je a znie: ‘V mene Boha Milosrdného, Intenzívne Milostivého} {27:30}.

Vyrozprávané Abi Khadidžom od Abi Abdulláha (pmsn), ktorý povedal: “Keď Qaim (pmsn) povstane, prinesie od Allaha nový Príkaz, presne ako Allahov Posol (pmsnajr) ľudí zvolával k novej sérii príkazov na počiatku islámu.”[1]

Každý, kto hľadá pravdu, by sa po prečítaní tohoto hadísu mal pripraviť na prijatie nového Príkazu, ktorý mu nebude známy, presnejšie, isté vyrozprávania opísali Qaimov Príkaz ako zvláštny/netradičný a jeho spoločníkov ako zvláštnych/neobvyklých. “Islam začal ako (niečo) zvláštne/netradičné a vráti sa ako niečo zvláštne/netradičné, a tak (pošlite) moje dobré správy (tým, ktorí sú) zvláštni/neobvyklí.”[2]

Avšak nanešťastie každá skupina túži, aby Imám (pmsn) prišiel podľa toho, v čo dúfajú a podľa plánu, ktorý rozhodnú pre jeho (pmsn) povstanie, a presnejšie, že Imám (pmsn) musí prísť skrze tých, ktorých sa rozhodli nasledovať, {a strana každá sa radovala iba z toho, čo jej bolo vlastné} {23:53}. A preto ak Imám (pmsn) príde inou cestou, {A ďalej riekli: “Prečo nebol zoslaný tento Korán nejakému mužovi významnému z obidvoch týchto miest?”} {43:31}.

A ak príde podľa plánu, o ktorom pred tým neboli upovedomení a informovaní, a ak príde s novým Príkazom, potom pre nich to nie je Imám, a preto to tak musí byť, že čelí popieraniu, lžiam a posmechu. A ako povedal Všemohúci: {Ó, ako sú služobníci Moji na poľutovanie! Veď neprišiel k nim posol žiadny, aby sa mu neposmievali} {36:30}, nesiaha k ich sluchu ani nie je predmetom ich záujmu, a preto skončia tak, že budú bojovať proti Imámovi Al-Mahdímu, Mier s Ním.

Vyrozprávané od Al-Báqira (pmsn): “Keď Qaim (pmsn) povstane, pôjde do Kufy a desaťtisíc ľudí nazývaných Batriyya, ktorí budú niesť zbrane, vystúpia proti nemu (pmsn). Povedia: ‘Choď späť ta, odkiaľ si prišiel, nepotrebujeme ťa, Ó, syn Fatimy.’ Postaví ich meču, až pristúpi k poslednému z nich. Potom vstúpi do Kufy. Tam zabije každého pochybovačného pokrytca a zničí ich paláce. Zabije tých, ktorí za nich bojujú, až kým nebude Allah spokojný.”[3] 

A táto rada je pre všetkých tých, ktorí sa obávajú nepriateľstva a netúžia byť medzi tými, ktorí budú čeliť Imámovi (pmsn), vraviac, “Choď späť, Ó, syn Fatimy.”

[1] Al-Ašrad, k. 2, str. 384, Bihar al-Anwar, zv. 52, str. 338, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi (pmsn), k. 4, str. 53.

[2] Níl Al-Awtar Lilshukani, k. 9, str. 229, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, Mier s Ním, k. 1, str. 274, Musua Ahadith Ahlulbayt (pmsn) k. 4, str. 138.

[3] Aršad Al-Mufíd, k. 2, str. 384, Bihar al-Anwar, zv. 52, str. 338, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, Mier s Ním, k. 3, str. 308

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s