Je Jamáni neomylný?

Čo sa týka limitov charakteru Jamániho bolo vyrozprávané v hadíse od Al-Báqira (pmsn):

“A niet zástavy, ktorá by poskytovala viac vedenia, než je zástava Jamániho, je to zástava vedenia, pretože volá k vášmu Spoločníkovi. A tak keď Jamáni vystúpi, stane sa zakázaným pre všetkých ľudí a každého muslima predávať zbrane, a ak Jamáni vystúpi, vystúpnte k nemu, pretože jeho zástava je zástavou vedenia a každému muslimovi je zakázané odvrátiť sa od neho. Každý, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla, pretože volá k pravde a Priamej Ceste.”  [Al-Ghayba: Muhammad Ibn Ibrahim A’Noamani: str. 264].

A v ňom:

Po prvé: “každému muslimovi je zakázané odvrátiť sa od neho. Každý, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla:”

To znamená, že Jamáni je vlastník Božej Wilayah (Božej Autority), pretože niet osoby, ktorá je dôkazom voči ľuďom, od ktorej odvrátenie sa ich uvrhne do Pekla, zatiaľ čo sa modlia a pôstia, iba ak by tá osoba bola spomedzi Nástupcov Allaha na Jeho Zemi, ktorí sú držiteľmi Božej Wilayah spomedzi Prorokov a Poslov, Imámov a Mahdíov.

Po druhé: pretože volá k pravde a Priamej Ceste.”

A volanie k Priamej Ceste znamená, že táto osoba nerobí chyby uvrhnutia ľudí do lži alebo vyňatia ich z pravdy, to znamená, že je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá. A na základe tohoto významu nachádzame úžitok alebo odmedzenie v určovaní charakteru Jamániho. Čo sa týka osoby, ktorá pripisuje akýkoľvek iný význam slovám “pretože volá k pravde a Priamej Ceste,” tým by učinila ich (pmsn) slová nepoužiteľnými, a tak by nebolo limitu ani obmedzenia ohľadom Jamániho charakteru, ako ďaleko je to od nich (pmsn).

A zhrnutie toho, čo bolo odprezentované v prvom a druhom bode je: Jamáni je dôkaz (Hudža) spomedzi dôkazov (Hudžadž) Allaha na Jeho Zemi a je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá.

neomylnosť Jamáni Svetlo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s