O kalamitách a skúškach

1689 – V Al-Sabr val-Ta’díb je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Veriaci požiada Boha o niečo, čo potrebuje, no Boh to oddiali a povie: „Opozdím naplnenie jeho potrieb kvôli Mojej dychtivosti k jeho modlitbe.“ Keď nastane Onen svet, Všemohúci Boh povie: „Ó, Môj služobník! Požiadal si ma o niečo na svete, no Ja som oddialil naplnenie toho. Tu je odmena.“ Imám (pmsn) povedal: „Keď veriaci v tom čase uvidí dobré odmeny, bude si priať, aby jeho potreby na svete, za ktoré sa modlil, nikdy neboli naplnené.“

1690 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh povedal: Neučinil som bohatých bohatými kvôli ich pocteniu pri Mne ani som neučinil chudobných chudobnými kvôli ich poníženiu pri Mne. Presnejšie, takto skúšam bohatých chudobnými. Ak by nebolo chudobných ľudí, nik z bohatých by nebol oprávnený vstúpiť do Neba.“

1691 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Stretli sa dvaja anjeli, ktorí zostupovali z Nebies na Zem. Jeden sa opýtal druhého na jeho misiu. On povedal: „Boh ma poveril úlohou ísť do mora nahnať rybu k jednému z utláčateľov, ktorý ju chcel chytiť, aby tak mohol urobiť. A tak musím ísť a nahnať tú rybu smerom k nemu, aby ju utláčateľ mohol chytiť a splniť si tak posledný cieľ.“ Druhý anjel povedal: „Moja božia misia je ešte zvláštnejšia než tvoja. Boh mi dal úlohu ísť za veriacim, ktorý sa pôsti a v noci bdie, aby uctieval Boha a je tak dobrým veriacim, že v Nebi je slávny. Mám ísť za ním a prevrhnúť mu hrniec s jedlom, ktoré si pripravil na prerušenie pôstu, keďže Boh chce takto vyskúšať jeho vieru.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 246

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s