Imám al-Sádiq (pmsn) povedal,
“(V modlitbe) chváľ Allaha, uznaj svoje hriechy, potom vyriekni svoju prosbu.”
Bihar al-Anwar, zv. 93, str. 318, č. 23

Imám al-Husajn (pmsn) povedal,
“Prorok (pmsnajr) zvykol zdvíhať svoje ruky a úpenlivo prosil Allaha, ako chudobný človek prosí o jedlo.”
Makarim al-Akhlaq, zv. 2, str. 8, č. 1981

Prorok (pmsnajr) povedal,
“Pros Allaha a pros Ho hojne, pretože vskutku niet ničoho, čo by bolo Preň príliš ťažké.”
Bihar al-Anwar, zv. 93, str. 302, č. 39

Imám al-Báqir (pmsn) povedal,
“Nepovažuj nič, čo žiadaš od Allaha, za priveľa, pretože v skutku to, čo je s Allahom, je oveľa väčšie, než dokážeš pochopiť.”
Makarim al-Akhlaq, zv. 2, str. 97, č. 2275

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s