O smútku

1643 – V Rauzat al Vaezín je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Keď jedného hriechy narastú a niet dobrých skutkov, ktoré by ich pokryli, Boh mu spôsobí zármutok ako trest za jeho hriechy.“

1644 – Amirul Muminín (pmsn) vyjadril Ašhathovi ibn Ghaysovi, ktorý stratil syna, sústrasť a povedal: „Ak žiališ kvôli svojmu dieťaťu, je to v poriadku, ale ak si trpezlivý, Boh ti dá namiesto tvojho syna odmenu. Ak budeš trpezlivý, Boží osud sa odohrá a ty budeš odmenený, ale ak budeš trúchliť, Boží osud sa odohrá tak či tak, no ty si spáchal hriech.“

1645 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto spácha priveľa hriechov bez trestu za ne, Boh mu spôsobí smútok ako trest za jeho hriechy. Ak tak Boh neučiní, On ho bude mučiť v hrobe, aby nezostali žiadne hriechy, ktoré by svedčili proti nemu, keď sa objaví pred jeho Pánom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 240

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s