O obviňovaní sveta

1549 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Luqman povedal svojmu synovi: „Ó, syn môj! Vedz, že svet trvá krátko a tvoj život je ešte kratší. Preto môžeš z tohoto krátkeho života získať len málo.“

1550 – Muhadžir al-Asadi vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho otca (pmsn), že jedného dňa Ježiš (pmsn) prechádzal okolo dediny, v ktorej zomreli všetci ľudia, vtáci a zvieratá. Povedal: „Zomreli z Božieho hnevu. Ak by umierali po jednom, pochovali by sa navzájom.“ Apoštoli povedali: „Ó, duch Boha! Popros Boha, aby ich oživil, aby nám mohli povedať, čo vykonali, aby sme sa mohli vyvarovať takých skutkov.“ Ježiš (pmsn) potom zavolal na Boha. Hlas z Nebies odpovedal: „Zavolaj na nich.“ V noci šiel Ježiš (pmsn) na vrch kopca a povedal: „Ó, obyvatelia tejto dediny!“ Niekto odpovedal: „Ó, duch Boha! Áno?“ Ježiš (pmsn) povedal: „Beda vám, aké boli vaše skutky?“ Muž odpovedal: „Uctievanie falošných bohov, láska pre tento svet, malý strach pred Bohom, vysoké ambície, vnáranie sa do ignorancie a vyhľadávanie potešenia.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Ako ste milovali tento svet?“ On odpovedal: „Tak ako dieťa miluje svoju matku, boli sme šťastní, keď sa k nám otočil a nariekali vždy, keď sa od nás odvrátil.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Ako ste uctievali falošných bohov?“ Muž odpovedal: „Nasledovali sme tých, ktorí páchali hriechy.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Aký bol váš koniec?“ Muž na to: „Jednej noci sme boli všetci zdraví a pobrali sme sa spať. Ale ráno sme boli všetci v ‚Havieh.‘“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo je to ‚Havieh‘? Odpovedal: „Je to Sedžín.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo je to Sedžín?“ On odpovedal: „Sú to hory planúceho ohňa, ktoré nás budú páliť až do Dňa zmŕtvychvstania.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo ste na povedali?“ On povedal: „Povedali sme: Navráť nás do sveta, budeme v ňom zdržanliví. Ale bolo nám povedané, že sme klamári.“ Ježiš (pmsn) povedal: „Beda ti, ako to, že rozprávaš iba so mnou?“ On povedal: „Ó, duch Boha! Majú na sebe ohnivé náhubky a sú v rukách nahnevaných a tvrdých anjelov. Som medzi nimi, ale nie som jedným z nich. Keď bol na nich zoslaný trest, vzal so sebou aj mňa. Teraz visím nad Peklom na veľmi tenkej niti a neviem, či do Pekla padnem, alebo budem pred ním zachránený.“ Ježiš (pmsn) sa postavil čelom k svojim apoštolom a povedal: „Ó, priatelia Boží! Jedenie chleba so soľou a spávanie na smetiskách je maximálna prosperita, ak je kombinovaná s prosperitou tohoto sveta a Onoho sveta.“

1551 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Sláva Bohu. Nezlákal by tých, ktorých miluje, k tomuto svetu, aj keby bol celý naplnený dobrými vecami a nezachránil by toho, koho by On chcel, pred týmto svetom, ak by bol naplnený zlom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 225

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s