O úteche

1541 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že al-Halabi citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Veriaci nebude vypočúvaný ohľadom troch vecí: jedle, ktoré je, šiat, ktoré nosí a dobrej ženy, ktorá mu pomáha a stráži si svoju cudnosť.“

1542 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Existujú tri veci, ktoré poskytujú veriacemu útechu: veľký dom, v ktorom si stráži súkromie a stavy zlého zdravia pred ľuďmi, dobrá žena, ktorá mu asistuje v záležitostiach tohoto života a Onoho života a dcéra alebo sestra, ktorá opustí jeho dom skrze svadbu alebo smrť.

1543 – Al-Nufli vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každému, kto začne deň so zdravými očami, ušami a mysľou, je v bezpečí pred vládcom a má svoj denný prídel chleba, boli dané požehnania, ktoré sú lepšie než čokoľvek osvetlované slnkom z východu na západ.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 223

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s