Jamániho prehlásenie

Pán Ahmad Al Hassan, dedič a Vyslanec Imáma Al Mahdího (pmsn): Kto je to Al Jamáni a existuje špecifické stvárnenie, ktoré definuje túto osobnosť a dovoľuje nám identifikovať jej charakter? Je z Jemenu? Je neomylný, teda nevyviedol by ľudí z Pravdy v podvrh a blud, ako sa spomína vo vyrozprávaní Imáma Al Báqira (pmsn) „Jeho zástava je zástavou viery a odovzdanosti, a je zakázané pre každého muslima, aby sa mu otočil chrbtom, a každý, kto sa mu chrbtom otočí, patrí medzi ľudí pekla, pretože volá k pravde a priamej ceste.“

Odpoveď Imáma Ahmada Al-Hassána (Al-Jamániho) (pmsn):

V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného,

po prvé je potrebné vedieť, že Mekka je z Touhamy a Touhama je z Jemenu. A preto Muhammad (pmsnajr) a (Svätá Rodina Proroka (pmsn)) sú všetko “Jamániovia” (sú z Jemenu); Muhammad (pmsnajr) je “Jamáni”, Ali (pmsn) je “Jamáni”, Imám Al Mahdi (pmsn) je Jamáni, dvanásť Mahdíov sú “Jamániovia” a Prvý Mahdi je tiež “Jamáni”. Sú to veci, o ktorých prvý juristi vedeli (nech má s nimi Boh zľutovanie) {Po nich však nasledovali nástupcovia, ktorí modlitbu opustili a iba vášne svoje nasledovali, a tí sa stretnú s bludom} {19:59}. Taktiež Al-Madžlisi (nech s ním má Boh zľutovanie) v knihe Bihar Al-Anwar pomenoval prejav potomstva Muhammada (pmsnajr) ako “Jamánsku múdrosť.” (Bihar Al-Anwar, zv. 1, str. 1). Tiež to bolo oznámené Allahovým Poslom (pmsnajr), keďže pomenoval Abd Al-Mutalib (pmsn) svätý dom Jamani Kaaba. (Bihar Al-Anwar, zv. 22, 51, 75).

Čo sa týka vlastností definujúcich Al Jamániho osobnosť, Imám Al Báqir (pmsn) vyrozprával: “Niet lepšej zástavy než zástavy Jamániho, je to zástava viery a odovzdanosti, pretože volá k vášmu držiteľovi, a tak keď Jamáni vystúpi, predávanie zbraní ľuďom alebo ktorýmkoľvek muslimom bude zakázané, a keď sa Jamáni objaví, postavte sa k nemu, pretože jeho zástava je zástavou viery, a pre každého muslima je zakázané otočiť sa od neho preč, a každý kto sa mu obráti chrbtom, patrí medzi ľudí pekla, pretože on volá ku pravde a správnej ceste.”

(Al-Ghayba – Mohammad Ibn Ibrahim A’ Noâmani, str. 264).

V tejto úvahe je nasledujúce:

– Po prvé: “a pre muslimov je zakázané otočiť sa od neho preč a každý, kto sa od neho obráti, je z ľudí pekla…:” to znamená, že Al Jamáni je držiteľom radu Božieho Feudála, pretože nik nemôže byť (hudža) nástupca od Allaha pred ľuďmi do takej miery, že ak sa od neho obrátia, vstúpia do pekla, aj keď sa modlia a pôstia, iba ak sú to nástupcovia Allaha na Jeho Zemi, a to sú proroci, poslovia, Imámovia a Mahdíovia.

– Po druhé: “pretože volá k pravde a priamej ceste:” A volanie k Pravde a Priamej ceste znamená, že táto osoba sa nikdy nemýli, nikdy nepochybí tam, kde by ľudia mohli padnúť do darebáctva a neoddiali ľudí od toho, čo je správne. A preto je táto osoba neomylnou a jeho neomylnosť je ustanovená a napísaná. A obmedzenie jeho charakteru z tohoto významu nám umožňuje určiť Jamániho charakter. Okrem toho ak jeden vyvodí vlastné závery významu vyrozprávania “pretože volá k pravde a priamej ceste,” činí slová Imámov (pmsn) zbytočnými, keďže by tak nebolo obmedzení alebo reštrikcií Jamániho charakteru a nech Allah zakáže ľuďom vravieť také veci o našich svätých Imámoch (pmsn).

Výsledok prediskutované je, že Al Jamáni je jeden z nástupcov Allaha na Jeho Zemi a Jeho nástupníctvo na Zemi bolo napísané (uvedené) v božom texte. A tiež bolo mnohými vyrozprávaniami a textami nezrefutovateľne dokázané, že nástupcovia Proroka Muhammada (pmsnajr) sú 12 Imámovia (pmsn) a po nich 12 Mahdíovia (pmsn), a že na tejto zemi niet iných neomylných nástupcov od Allaha, než sú oni. A skrze nich bola dovŕšená milosť, dokonalosť náboženstva a nebeské posolstvá sú spečatené.

Okrem toho 11 Imámov (pmsn) pominulo a zostáva iba Imám Al Mahdí (pmsn) a 12 Mahdíov (pmsn). Jamáni volá k Imámovi Mahdímu (pmsn). A preto Jamáni musí byť prvý z Mahdíov (pmsn), pretože 11 Mahdíov, ktorí nasledujú po ňom, sú z jeho potomstva {Ako pokolenia, ktoré vzišli jedno z druhého. A Boh je Počujúci, Vševediaci} {3:34}. Tiež prichádzajú po fáze objavenia sa Imáma Al Mahdího (pmsn), vskutku prídu počas Štátu božej spravodlivosti, a čo je známe a určité, že prvý Mahdi (pmsn) bude prítomný počas času Imáma Al Mahdího (pmsn) a on je prvým veriacim v Imáma Al Mahdího (pmsn), keď sa prvýkrát objaví. Jeho zámer je zabezpečiť nevyhnutnosti pre objavenie sa Imáma Al Mahdího (pmsn), ako bolo vyrozprávané vo Vôli Proroka Muhammada (pmsnajr). A z Jamániho vlastností vychádza obmedzený záver, že Jamáni je prvý Mahdi a je z 12 Mahdíov.

Taktiež Svätá Rodina Proroka (pmsnajr) opisuje prvého Mahdího a detailne uvádzajú Jeho Meno, Jeho Vlastnosti a Jeho Obydlie. Vskutku jeho meno je Ahmad, jeho prezývka je Abdulláh (služobník Boží), i.e. Israel a i.e. ľudia ho volajú “Izraelčan” (žid). A Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal: moje meno je Ahmad a som Abdulláh (služobník Allaha), moje meno je Izrael a ktokoľvek prikázal jemu, prikázal mne, a čokoľvek Boh povedal Izraelu, bolo mienené pre mňa. (Tafsír al Ayaši. k.1, str. 44 – Alburhan k.1, str. 95 – Albihar k. 7, str. 178)

Prvý Mahdi je prvým z 313 a je z Basry, na jeho líci je škvrna a na čele má lupiny. Jeho telo je podobné telu Mojžiša, syna Imrána (pmsn). Na jeho chrbte je pečať proroctva a cez neho je vykonávaná Vôľa Proroka (pmsnajr), z celého stvorenia má najviac poznania Koránu, Tóry a Biblie hneď po Imámoch. Okrem toho na počiatku svojho objavenia sa bude mladým mužom. Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal: (…potom spomenul mladého muža a povedal, “ak ho uvidíte, prisahajte mu vernosť, pretože je to nástupca Mahdího). Bisharat Al’ Islam str. 30.

“Ó, Otec Al Hassána, prines mi tuš a papier,” potom začal Alimu (pmsn) diktovať svoju vôľu. “Ó, Ali, bude dvanásť Imámov a po nich bude dvanásť Mahdíov. Ty, Ó, Ali, si prvým z dvanástich Imámov.” Diktoval svoju vôľu, až sa dostal do bodu, v ktorom zavŕšil menovanie dvanástich Imámov, potom povedal: “Ak ho navštívi smrť (Al-Hassána), nech vôľu posunie svojmu synovi, Muhammadovi, Mandátovi Svätej Rodiny Muhammada (pmsnv). A to je dvanásť Imámov. Po nich bude dvanásť Mahdíov. Potom, keď ho navštívi deň smrti, nech to odovzdá svojmu synovi, prvému z blízkych, má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdulláh (služobník Allaha), Ahmad a tretie meno je Mahdi (vedený) a on je prvý z Veriacich.” (Bihar Al’ Anwar, zv. 53, str. 147. /Alghayba Attússi str. 150. /Ghayat Almoram. zv. 2, str. 241).

Tiež bolo vyrozprávané o Al-Sádiqovi (pmsn), že povedal: “Od nás (t.j. z nášho potomstva) je po Al Qa’imovi (vyslancovi), Dvanásť Mahdíov z rodu Imáma Husseina (pmsn).” (Bihar Al’ Anwar, zv. 53, str. 148. Alborhane, zv. 3, str. 310, Alghayba Attússi, str. 385).

Taktiež od Imáma Al-Sádiqa (pmsn), ktorý povedal: “Z nás (t.j. z nášho potomstva) príde po Al Qa’imovi (oživiteľovi) Jedenásť Mahdíov z potomstva Imáma Husseina (pmsn)” (Bihar Al’ Anwar, zv. 53, str. 145). A v tomto vyrozprávaní je Qa’im prvý Mahdi, a nie Imám Al-Mahdi (pmsn), pretože po Imámovi Al-Mahdím (pmsn) nasleduje 12 Mahdíov.

Al Báqir (pmsn) povedal v opise Prvého Mahdího: “On povedal: “Je to on, ktorého pigment má červený nádych, vpadnuté oči, nespojené obočie, široké ramená, lupiny na hlave a škvrnu na tvári. Nech má Allah zľutovania s Mojžišom.” (Okultácia – Mohammed AlNomani, str. 223)

Princ Veriacich, Imám Ali (pmsn) povedal v dlhom vyrozprávaní: (…Prvý z nich bude z Basry a posledný z Ebdalu.) Evanjelium islámu, str. 249, Beirut 1999.

Imám Al-Sádiq (pmsn) spomenul v dlhom vyrozprávaní nasledovníkov Qa’ima (pmsn): ((…a z Basry…Ahmad…)) Bišarát al islam, str.148.

Imám Báqir (pmsn) povedal: “Qa’im (Riser) bude mať dve mená; jedno je utajené a druhé je oznámené. To oznámené je Muhammad, zatiaľ čo skryté je Ahmad.” Kamal Al Din, časť 2, str. 653, p. 57.

Ahmad je meno prvého Mahdiho a Muhammad je meno Imáma Al Mahdího (pmsn), čo je jasné z vôle Proroka Muhammada (pmsnajr).

Imám al Báqir (pmsn): “Všemohúci Allah má v Talkane poklad, nie je to zlato ani striebro, dvanásťtisíc v Khurasáne. Ich slogan je “Ahmad Ahmad, sú vedení mladým mužom spomedzi synov Hašema, jazdiaci na blonďavej mulici, má na sebe červenú šatku, akoby som sa naň pozeral, ako prechádza cez Eufrat. Tak keď o tom budete počuť, ponáhľajte sa k nemu, aj keby ste sa mali plaziť po snehu.” (Montakhab AlAnwar Almodi’a, str. 343. A Ahmad je meno Prvého Mahdího).

V knihe Almalahim Wal Fitan od Sayyída bin Tawús Al Hassányho, str. 27 (Princ Hnevu nie je odtiaľ ani odtiaľ, ale je to Kalif Jamáni).

Taktiež v knihe Almalahim Wal Fitan na str. 80 (Zhromaždia sa a pozrú na toho, komu prisahajú vernosť a počas toho budú počuť neznámy hlas, ktorý nebol nikdy vyslovený džinom ani človekom, “prisahajte vernosť – danej osobe – jeho menom, on nie je tým ani tým, ale je to Predstaviteľ “Kalif” Jamáni.”

Šejk Ali Al Koráni vo svojej knihe ‘Mojam Ahadís Al Imám Al Mahdí (pmsn),’ k. 1, str. 299: (Mahdí je iba z Kuraíšu a božské nástupníctvo je jedine v rámci nich až na to, že má pôvod v Al Jamáne). Keďže prvý Mahdi je z potomstva Imáma Al Mahdího (pmsn), je zásadné, aby mal neúplný rodokmeň, keďže potomstvo Imáma Al Mahdího (pmsn) je neznáme. Tieto vlastnosti sú vlastnosťami víťazného Jamániho a sú to vlastnosti prvého Mahdího, pretože vskutku ide o tú istú osobu, ako bolo preukázané vyššie. Avšak ak chcete viac informácií, uvediem, že Al Jamáni je ten, ktorý pripravuje pôdu na obdobie svätého objavenia sa, je z 313 a odovzdáva zástavu Imámovi Al Mahdímu (pmsn). Okrem toho je prvý Mahdi prítomný počas obdobia svätého vynorenia sa a je prvým veriacim v Imáma Al Mahdího (pmsn) v začiatkoch svätého objavenia sa a pred obdobím svätého povstania. Preto je nevyhnutné, aby sa jeden z nich stal “hudža” druhého, a keďže Imámovia a Mahdíovia sú všetci “hudžadž,” tzn. nástupcovia Allaha pred všetkým stvorením a prvý Mahdi je spomedzi nich, preto je Jamániho hudža – ak by tieto dva charaktery neboli jednou a tou istou osobou. Preto by prvý Mahdi viedol prípravnú revolúciu a úloha Jamániho by bola druhoradá, čo je nepravda, pretože Al Jamáni je primárny prípravca a primárny líder svätej éry objavenia sa.

Preto je nevyhnutné, že prvý Mahdi je Jamáni, a že Jamáni je prvý Mahdi. A preto Jamáni (jeho meno je Ahmad, je z Basry, má značku na pravom líci, na začiatku svojho vynorenia sa je mladým mužom, na hlave má lupiny, spomedzi všetkých ľudí je najznalejší Koránu, Tóry a Biblie (hneď po Imámoch), má neúplný rodokmeň, prezývaný “Mahdi,” je neomylný Imám, ktorého ľudia musia počúvať, žiadny z muslimov sa od neho nesmie obrátiť a každý, kto sa od neho obráti, patrí medzi ľudí pekla, pretože on volá k pravde a priamej ceste, volá k Imámovi Al Mahdímu (pmsn)… a… a… všetko to, čo nám nadiktovali Imámovia o Mahdího vlastnostiach. Ak chcete, nazrite do kníh Kitab Ghaybat Al Numáni a Ghaybat Al Túsi, a Ikmal Addin, a Bihar Al Anwar, zv. 52 a 53, a iných kníh vyrozprávaní.

Zostáva uviesť, že všetci Jamániho nasledovníci z 313, ktorí sú s Imámom (pmsn), sa volajú “Jamaniún,” keďže sú v priamom vzťahu k ich vodcovi, Al Jamánimu, a z nich je Jamáni San’aa a Jamáni Iraku.

{Však pozor! Pri mesiaci, pri noci, keď ustupuje, pri úsvite, keď sa rozjasňuje! Saqar je veru jeden z trestov najväčších, ako varovanie smrteľníkom dané, tým z vás, ktorí chcú k viere napred ísť alebo sa opozdiť. Každá duša je ručiteľkou toho, čo si sama vyslúžila, okrem tých, ktorí sú Spoločníkmi Al Jamín, ktorí v záhradách vzájomne sa budú pýtať na hriešnikov: “Čo priviedlo vás do Saqaru? Odpovedia: “Neboli sme medzi tým, ktorí modlitbu konali ani medzi tými, ktorí tých v núdzi krmili, ale tliachali sme medzi tliachajúcimi a deň súdny sme za lož prehlásili, až prišla k nám táto istota!” A nebude im nič plátne prihovorenie sa prihovárajúcich! Čo s nimi je, že sa odvracajú od pripomenutia, akoby boli oslami splašenými, pred levmi utiekajúcimi? Veru, každý z nich chce, aby zvitky roztvorené mu boli prinesené? Však pozor! Oni sa naopak neobávajú života budúceho. Však pozor! Toto jest pripomenutie, a kto chce, nech si spomenie! Však spomenú si len vtedy, keď Boh si to bude priať a Jemu prináleží, aby sa Ho báli, a Jemu patrí odpustenie dať}. (Al Muddathir).

{…pri mesiaci…} mesiac je strážca, {noc} je štát utláčateľov a {ráno} je úsvit Imáma Al Mahdího (pmsn) a počiatok jeho éry s jeho nástupcom ako počiatok východu slnka, pretože On je Slnko (toto je jedno z najväčších znamení, je to menšie zmŕtvychvstanie a Božie veľké udalosti a Božie incidenty. Sú tri: menšie zmŕtvychvstanie, návrat a veľké zmŕtvychvstanie, {ako varovanie smrteľníkom dané} varovný signál; a to je varovateľ a prvý Mahdi (pmsn), on je posol a varovateľ pred bolestným trestom, a tak každý, kto si želá napredovať, bude napredovať a každý, kto si praje hýbať sa smerom späť, pôjde pospiatky od sedla Imáma Al Mahdího (pmsn). {Každá duša je ručiteľkou toho, čo si sama vyslúžila}, a to je jasné, keďže každá ľudská bytosť je súdená podľa vlastných činov a skutkov. {Okrem tých, ktorí sú Spoločníkmi Al Jamín}, a tí sú vyňatí zo súdu, sú to “blízki,a to sú nasledovatelia Al Jamániho (pmsn), sú z 313, ktorí su nasledovníci Mahdího (pmsn). Vstúpia do Raja bez súdu. Všemohúci Allah povedal: {Ak bol z tých blízkych, vtedy mu odpočinok, vôňa ľúbezná i zahrada slastí prináleží} {Al-Waq’ia}. {V záhradách vzájomne sa budú pýtať na hriešnikov: “Čo priviedlo vás do Saqaru? Odpovedia: “Neboli sme medzi tými, ktorí modlitbu konali}, to znamená nepatrili sme medzi tých, ktorí nasledovali nástupcu Allaha a nenasledovali sme nástupcu Al Mahdího (pmsn) a prvého Mahdího (pmsn) (sľúbeného Jamániho – je zakázané pre muslimov obrátiť sa mu chrbtom a kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla).

Allah mi postačuje, Doň vkladám dôveru a On je Pán Obrovského Trónu. Imám Ali (pmsn) bol zarmútený Muaawiyahom, synom čeľadníka (nech ho Allah preklína), ktorí spôsobil návrat ľudí, ktorí nedokážu rozoznať medzi samcom a samicou ťavy a dnes som skúšaný, ako Princ Veriacich (pmsn), no sedemdesiatimi Muaawiyahmi a všetci sú nasledovaní ľuďmi, ktorí nedokážu rozoznať medzi samcom a samicou ťavy. Bože pomáhaj nám pred tým, čo opisujú a popierajú.

Ahmad Al Hassan

Nástupca a posol Imáma Al Mahdího (pmsn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s