O srdci

Všemohúci Boh povedal: {V tom veru je pripomenutie pre toho, kto srdce má a porozumenie…} {50:37} 

1499 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku srdce sa snaží vyhľadať Boha a upokojí sa, keď Ho nájde.“ Potom Imám Sádiq (pmsn) recitoval: {Koho Boh chce viesť cestou správnou, tomu otvorí hruď pre islám; tomu, komu chce dať zblúdiť, tomu zúži a uzavrie hruď, akoby sa mal vyšplhať na nebesia.} {6:125} 

1500 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom verša: {veď sluch, zrak i srdce budú všetky vyžiadané, aby počet vydali} {17:36}. Ucho bude vypočúvané ohľadom toho, čo počulo. Oči budú vypočúvané ohľadom toho, čo videli a srdce bude vypočúvané ohľadom rozhodnutí, ktoré učinilo.  

1501 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho ctihodného otca (pmsn): „Nič neskazí srdca tak, ako páchanie hriechov. Srdce narazí na hriechy a bude pokračovať, až kým ho hriechy neprekonajú. Potom bude srdce obrátené naruby.“

1502 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Rozprávajte medzi sebou vždy, keď sa stretnete, keďže to môže udržať vaše srdcia pri živote.“

1503 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „V našom tele je kus mäsa, ktorého zdravie znamená, že aj zvyšok tela je zdravý, a ktorého choroba znamená, že aj zvyšok tela je chorý. Je to srdce.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s