Čierny kameň a jeho vzťah k Imámovi Mahdímu (pmsn)

Kaaba Mekka Čierny KameňVýňatok z ‚Kitab Al Tauhíd: Tafsír Súry Al-Tauhíd:‘

A toto je odpoveď na jednu z otázok, ktoré boli predložené prostredníctvom internetu a obsahuje detaily o Čiernom kameni a jeho vzťahu s Mahdím alebo Qa’imom (Riserom Rodiny Muhammada (pmsn)).

Otázka:

Kto je tento muž?

Mier s tebou, Jamáni z Rodiny Muhammada, a Milosť Allaha, a Jeho Požehnania.

Nech Allah zošle Jeho Mier a Požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

V roku 1424 som sa zúčastnil na rituálnej Púti (Manasik Al-Hajj), bola to moja druhá púť a všetká chvála patrí Allahovi, a bola so mnou moja žena, a boli sme s jednou z populárnych pútnických výprav v Al-Ahsaa‘, a získali sme poučenie a vypočuli sme príbehy počas požehnanej Púte.

Počas noci ‘Arafa sa odohrala nehoda ženám výpravy, počuli silný výkrik (hlasitý krik) počas noci ‘Arafa po úkonoch danej noci, ktorý ich vystrašil a vydesil, a nevedeli, odkiaľ ten zvuk prichádza.

A druhý príbeh, ktorý je dôležitejší, je: keď sme moja žena a ja vstúpili do Svätyne za účelom Tawafu (krúženia okolo Kaa’by), videl som veľmi vášnivý dav, a tak som sa zľakol, že nebudem schopný umožniť mojej žene vykonať Tawaf Al-Hajj (Pútnické krúženie). Náboženský vodca výpravy nám povedal: keď uvidíte dav, vyrieknite: „Ó, Najmúdrejší, Ó, Najväčší (Ya ‘Alím, Ya ‘Athím),“ a dav sa preriedi, zatiaľ čo som v minulosti vyskúšal túto invokáciu (Zikr) v Tawafe Umrah a všimol som si, že dav sa skutočne zmenšil – v každom prípade, vyriekol som iba raz: „Ó, Najmúdrejší, Ó, Najväčší (Ya ‘Alím, Ya ‘Athím),“ a okamžite som uvidel muža, prichádzajúceho spomedzi Al-Rukn a Al-Maqam, a po tom, čo som skončil s invokáciou, rozdelil rady pútnikov, a bolo to akoby k nám prichádzal zo svojho Tawaf alebo pred tým, než ukončil svoj Tawaf, pretože neprešiel okolo Al-Rukn a Al-Maqam. A čelil výlučne nám, Kaa’ba bola za ním, a žiaden z pútnikov nebol na ceste smerom k nám.

Povedal mi: poďte za mnou, pomôžem vám obísť (Kaa’bu). A tak moja žena a ja sme išli za ním a pomohol nám obchádzať Kaa’bu (Tawaf Al-Hajj/Krúženie Púte), a nepocítili sme stiesnený dav, on recitoval Dua’ a Dhikr (invokácie), a medzi nimi bola Dua‘ Kumayl, a ja som mnohokrát posielal mier a požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada (mnoho Salawat), a vravel som si: možno že toto je Mahdi Muhammad, syn Al-Hassána (pmsn), no hneď som sa zahriakol: kto som, aby Mahdi prišiel špeciálne kvôli mne a pomohol mi krúžiť okolo Kaa’by?!

A počas prvého kola Tawaf bola moja žena za mnou, no on mi povedal: pusti svoju ženu pred seba, a tak som jej prikázal, aby šla predo mnou a za ním, to znamená medzi nami, tým ma chcel poučiť, ako zabezpečiť ochranu mojej ženy počas Tawaf.

A keď sme prišli k Čiernemu Kameňu, ukázal na mňa pravou rukou a povedal: „Allahu Akbar (Allah je Väčší).“

Keď sme dokončili siedme kolo po Maqam Ibrahim (pmsn), povedal som mu: „Chcem vykonať Tawaf žien spolu s tebou,“ nato mi povedal: „Insha’Allah (ak to bude vôľa Allaha).“ A bolo to, akoby mi hovoril zbohom, čelil mi tvárou, zatiaľ čo kráčal odo mňa preč, akoby odtláčal tisíce ľudí, kráčajú pospiatky, a miesto sa preň stalo obrovským, potom odišiel. Bolo to ako keby pútnici boli more a on bol silná vlna, ktorá odtlačila vodu preč.

Čo sa týka opisu tohoto muža: Mal vpadnuté oči, jeho obočie nebolo spojené, bol vysoký a štíhly, mal opálenú pokožku, jeho vlasy boli čierne a dlhé. Zvláštne bolo, že mal na sebe svetlo zelené šaty v deň Tawaf Al-Hajj (Krúženia okolo Kaa’by) a na hlave mal pokrývku, ktorú v našom (Khaliji) jazyku nazývame klobúk.

Moja otázka: Kto je tento muž? Je to Jamáni z Rodiny Muhammada (pmsn)? A kto som ja, že za mnou prišiel Jamáni z Rodiny Muhammada (pmsn), aby mi pomohol vykonať Tawaf? Alebo to bol Al-Khidr (Zelený Muž), keďže mal na sebe zelené šaty? Alebo patrí medzi Ansárov Imáma Al-Mahdího, Muhammada, syna Al-Hassána (pmsn)???

Opýtal som sa jedného zo študentov Al-Howzy a on povedal: „Vskutku, bol to Imám (pmsn).“ Opýtal som sa jedného z veriacich a ten povedal: „Možno to bol Al-Khidr (pmsn) alebo jeden z Imámových (pmsn) pomocníkov.“

Počul som príbeh, ktorý sa prihodil jednému z Ansárov. On mi ten príbeh vyrozprával a dotyčného opísal. Jeho opis sa zhodoval s mojím. Keby som toho muža, ktorý mi pomohol krúžiť okolo Kaa’by, videl po všetkých tých rokoch, spoznal by som ho, hoc aj v miliónovom dave.

A mier s Jamánim Rodiny Muhammada, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

Nech Allah zošle Jeho Mier a Požehnania na Muhmmada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ansársky muslim, 40 rokov

Al-Ahsaa’ – Saudská Arábia

[držiteľ] Thanawi (Druhostupňového) certifikátu 

Odpoveď:

V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

Nech Allah zošle Mier a Požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Vedz, že Allah si pamätá toho, ktorý si Ho pamätá a On dáva tak veľa za tak málo, a ty si si Ho pamätal, Oslavovaného, v Jeho Dome, s úprimnosťou, a tak si On spomenul na teba, pomohol ti a uľahčil tvoju záležitosť. Prosím Allaha, aby ti vždy dal úspech v úprimnosti/odovzdanosti voči Nemu, Oslavovanému, a v tvojej práci, ktorá Ho teší.

Čo sa týka Allahovho služobníka, ktorý ti pomohol, pomohol ti skrze Silu Allaha a Jeho Moc, keď Ho Allah požiadal, aby ti pomohol, a tak všetká štedrosť/prednosť patrí Allahovi, Oslavovanému. A tak ďakuj Allahovi, Oslavovanému, Ktorý ti toho uštedril, a keby mu Allah prikázal, aby ti odhalil svoje meno, bol by tak učinil.

Čo sa týka modlitby daného služobník smerom ku Kameňu, vraviac: „Allahu Akbar (Allah je Väčší),“ toto je povinosť (jeho samotného). Ale čo sa týka teba a iných než si ty spomedzi ľudí, keď prídeš ku Kameňu, tvoja povinnosť je vyrieknúť nasledovné: (Ó, Allah! Naplnil som To, čo si mi zveril, a splnil som si Záväzok, môžeš pre mňa svedčiť, že som k Tebe prišiel. Ó, Allah! Čo sa týka potvrdenia Tvojej Knihy a na základe Sunny Tvojho Proroka, svedčím, že niet iného boha, než je Allah, Jediný, Ktorý nemá žiadnych parnterov, a že Muhammad je Jeho služobník a Jeho Posol, a že Ali a Imámovia spomedzi jeho synov sú Dôkazy Allaha, a že Al-Mahdí a Mahdíovia spomedzi jeho synov sú Dôkazy Allaha – a sčítaš ich, až sa dostaneš k Allahovmu dôkazu tvojej doby – Uveril som v Allaha a neuveril som v Tyrana a Utláčateľa, a Al-Lat, a Al-Uzza, a uctievanie Šajtána (Satana), a v uctievanie každej modly (všetkých idolov), ktoré/ktorých vzývaju okrem Allaha.)

Celé Náboženstvo Allaha je takmer jedna záležitosť, s ktorou On začal Stvorenie pozemskej ľudskej bytosti, On, Vysokopostavený, to spomenul v Jeho výroku: {Umiestnim na zemi námestníka!}. Celý Korán je v Al-Fatihe a celá Al-Fatiha je v Bismillah, a celé Bismillah je v Baa‘ (druhé písmeno arabskej abecedy a prvé písmeno Bismillah), a Baa‘ je v bodke (bodka, ktorá je pod písmenom Baa‘), a bodka je Ali (pmsn).

Princ Veriacich povedal: (Ja som bodka). A čo iné bol Princ Veriacich, Ali (pmsn), než Allahov Námestník na Jeho Zemi?! A preto Bodka, Baa‘, Bismillah, Korán a celé Náboženstvo je Testament/Svedectvo a Záväzok/Zmluva, do ktorej vstúpili služobníci s tým, že budú počúvať Allahovho Námestníka/Nástupcu, a Allah to umiestnil do Základného Kameňa alebo Čierneho Kameňa, Ukrojeného Kameňa od Muhammada a jeho Rodiny (pmsn), aby zničil Zvrchovanosť Šajtána a Tyrana. A tento Kameň bol spomenutý v Božích knihách a tradíciach. A keď sa Kuraiš nezhodli na tom, kto bude kameň niesť, boli si vedomí toho, že tento Kameň indikuje ku veľkej záležitosti, to preto mali nezhody ohľadom jeho nosiča. A bola to vôľa Allaha, aby ten, ktorý Kameň niesol a umiestnil ho na svoje miesto, aby bolo Allahovo znamenie naplnené, bol Muhammad (pmsnajr), a bola to tiež Jeho, Oslavovaného, indikácia, že Qa’im (Riser/Ten, Ktorý Povstane) Pravdy a Služobník, v rámci ktorého Allah umiestnil Testamen a Zmluvu, ku ktorým tento Kameň ukazuje, vyjde z Muhammada (pmsnajr), ktorý Kameň niesol.

Od Sa’ída ibn Abdullah Al-‘Aradža, od Abu Abdulláha (pmsn), že povedal: (Vskutku, počas dní ignorancie Kuraiš zdemolovali Dom, a tak keď ho chceli znovu postaviť, bola medzi nimi vztýčená bariéra, a do ich sŕdc bol vhnaný strach, až jeden z nich povedal: „Nech každý z vás prinesie tie najlepšie z vašich peňazí a nenoste peniaze, ktoré ste zarobili prerušením rodinných vzťahov alebo skrze Haram (nedovolenú prácu).“ Tak aj urobili. A tak bola bariéra medzi nimi a Domom odstránená, stavali teda, až kým sa nedostali do miesta, kde mal byť Čierny Kameň, a hádali sa kvôli tomu: kto z nich uloží Čierny Kameň na jeho miesto, hádali sa, až kým medzi nich takmer nevstúpilo zlo (z hádky), a tak sa rozhodli, že prvý, kto prejde dverami Mešity, kameň ponesie. Ten, ktorý vstúpil, bol Allahov Posol (pmsnajr). Keď k ním prišiel, požiadal ich o handru/šaty, rozprestrel ich, Kameň uložil doprostred, členovia kmeňov chytili konce handry/šiat a zodvihli ich, potom Prorok (pmsnajr) vzal Kameň a položil ho na miesto, a preto ho Allah učinil obzvlášť preň (pmsnajr).[1] 

A tak Muhammad (pmsnajr) niesol Čierny Kameň, a to je indikácia, že Qa’im (Riser Rodiny Muhammada pmsn), Nositeľ Hriechu a nositeľ Čiernej Zástavy, ktorá k nemu indikuje, výjde z Muhammada (pmsnajr), a tiež že Muhammad (pmsnajr) je ten, kto ho nesie vo svojich bedrách, pretože bol umiestnený do Fatimy, dcéry Muhammada (pmsnajr), a preto skutočný nositeľ Hriechu je Allahov Posol, Muhammad (pmsnajr).

Čo sa týka Čiernej farby, s ktorou chcel Allah pokryť tento Kameň, indikuje smerom k hriechom služobníkov, pripomína im ich hriechy, pretože možno oľutujú a budú prosiť o odpustenie, zatiaľ čo sú v Dome Allaha, a je to tiež farba Zástav Risera (Qa’ima) Pravdy, farba zástav Qa’ima Rodiny Muhammada. Teda čierne zástavy indikujú ku Kameňu a Kameň indikuje k nim, a obe indikujú k hriechu porušenia Testamentu a Zmluvy/Záväzku, ktoré pochádzajú zo stvorenia Sveta Atóm, a tiež indikujú k utrpeniu/trápeniu, ktoré nesie nositeľ hriechu – a nositeľ čiernej zástavy, ktorá indikuje k hriechu – služobník, ktorému bola pridelená kniha Testamentu a Zmluvy, a tým je Čierny Kameň, a on je Qa’im (Riser) Rodiny Muhammada.

A Kameň je spájaný so záležitosťou obety, ktorá je prítomná v Božom Náboženstve a naprieč požehnanou cestou týmto náboženstvom, pretože náboženstvo Allaha je jedno; pretože pochádza od Jediného. A obeta sa v isláme objavila tým najjasnejším obrazom v Al-Husseinovi (pmsn). A pred islámom nájdeš obetu v hanafijskom náboženstvo, náboženstve Ibrahima (Abraháma pmsn) s Isma’ilom. A tiež ju nájdeš s Abdulláhom, otcom Posla Muhammada (pmsnajr), a v judaizme, náboženstve Mojžiša (pmsn), a s Jahjom, synom Zachariáša (Ján, syn Zachariáša/Ján Krstiteľ pmsn). A v kresťanstve ju nájdete s ukrižovaným bez ohľadu na fakt, že kresťania si predstavujú, že ukrižovaný je sám Ježiš (pmsn), pretože veria, že ukrižovaný je nositeľ hriechu a neznamená to, že ich viera, aj keď v nej došlo k pokriveniu, vzišla z ničoho, a ani že táto viera nemá pôvod v Náboženstve Allaha, ktoré bolo prekrútené. Presnejšie, mnohé z pokrivených/pokrútených presvedčení majú náboženský pôvod, ktorých sa chopili učenci/kňazi zblúdenia, pokrivili ich a postavili na nich skorumpovanú vieru. A tak skutočnosť, že Poslovia nesú časť z hriechov ich národov, aby mohli kráčať vpred spolu s národom ako celkom smerom k Allahovi, je prítomná v Allahovom Náboženstve, a nevznikla z ničoho. A môžeš si pripomenúť napríklad texty Tóry, aby si videl, čo niesol Mojžiš (pmsn) z prídavných trápení/utrpenia kvôli tomu, čo z hriechov napáchal jeho národ a Allahov Posol, Muhammad (pmsnajr), niesol hriechy veriacich. On, Vysokopostavený, povedal: {A aby si vedel, že Boh ti odpustil tvoje viny predošlé i neskoršie, a že dobrodenie Svoje k tebe dovŕšil, a že vedie ťa cestou priamou}{48:2}. Zjavná interpretácia tohoto verša: je, že (Prorok Muhammad pmsnajr) niesol hriechy jeho národa a Allah tie hriechy kvôli nemu odpustil. Od Umara, syna Jazid Bayya‘ Al-Sabiriho, ktorý povedal: „Povedal som Abu Abdulláhovi (pmsn): ‚Allahov výrok v Jeho knihe: {A aby si vedel, že Boh ti odpustil tvoje viny predošlé i neskoršie, a že dobrodenie Svoje k tebe dovŕšil, a že vedie ťa cestou priamou}, on (pmsn) povedal: ‚On nemal hriechov a nikdy nespáchal žiadny hriech, ale Allah dal, aby niesol hriechy jeho šia (nasledovateľov), a potom im kvôli nemu odpustil.‘[2]

A skutočnosť, že Poslovia nesú hriechy ich národov neznamená, že nesú hriech znesvätenia Testamentu a Záväzku tých, ktorí popierajú Nástupcov Allaha a zomrú v odmietnutí, presnejšie, nesú hriechy tých, ktorí boli nedbalí v pamätaní na Testament a Záväzok a porušili ich počas tohoto svetského života. A tiež fakt, že nesú hriechy ich národov, neznamená, že sa stávajú hriešnikmi namiesto ich národov. Presnejšie, znamená to, že nesú dodatočnú váhu a dodatočné utrpenie/snahu v odovzdávaní ich posolstiev ľuďom tohoto sveta a vskutku je to tak z ich vlastnej vôle; pretože oni sú tí, ktorí o to žiadajú, keďže otec, ktorý je milosrdní so svojimi deťmi, mnohokrát nesie plody ich hriechov, aj keď mu tieto hriechy spôsobujú utrpenie a nepohodlie, a možno bolesti, a dokonca, že je zabitý kvôli Allahovi, presne ako v prípade Al-Husseina (pmsn). Je to preto, že otec dúfa, že jeho synovia budú nakoniec spravodliví. Možno mnohí si nepamätajú Testament, až kým nie je preliata krv ich otca, Allahom uprednostneného, a ten sa stane tým, čo im pripomenie Testament a Zmluvu. A z toho dôvodu Al-Hussein (pmsn), ktorého Allah učinil dôvodom pripomenutia mnohým zo stvorenia, zanechal Púť a vybral sa smerom k svojmu (pmsn) zavraždeniu.

Čo sa týka vzťahu Kameňa k hriechu Adama (pmsn), toto je záležitosť, ktorú Imámovia objasnili, aj keď bola možno doteraz pred ľuďmi skrytá z dôvodu Allahovej vôle. Presnejšie, aj vzťah Kameňa k hriechom stvorenia bol objasnený (Imámami pmsn). A Allahov Posol, Muhammad (pmsnajr), to objasnil tým najjasnejším objasnením, činom – keď pobozkal Kameň – aj keď je to objasnenie pre tých, ktorí majú srdcia a chápu činy múdreho Muhammada (pmsnajr), ktorý koná na základe múdrosti, nie ako Umar ibn Al-Khattab, ktorý prehlásil, že nerozumel, prečo Allahov Posol (pmsnajr) Kameň pobozkal!? A prehlásil, že on sám neakceptuje bozkávanie Kameňa a robí to iba preto, že videl, ako tak učinil Allahov Prorok (pmsnajr) pred tisíckami muslimov, a samozrejme, že nemohol oponovať Muhammadovi (pmsnajr), veď predsa tvrdil, že je jeho nástupca, a tak si myslel, že Muhammadov (pmsnajr) čin (pobozkať kameň) bol hlúpy, a on bol nútený tento čin napodobniť, čo je to za klam/lstivosť? Al-Bukhari, Muslim a Ahmad vyrozprávali: (že Umar šiel ku Kameňu, potom ho pobozkal a povedal: „Vskutku, viem, že si Kameň, nie si na prospech, a ani na škodu. Keby som nevidel Allahovho Posla (pmsnajr), ako ťa bozkáva, nepobozkal by som ťa”).

A Ahmad vyrozprával od Suwayda ibn Ghafla, ktorý povedal: (Videl som, ako Umar bozkáva Kameň a vraví: „Vskutku viem, že si kameň, nie si na prospech a nie si na škodu, ale videl som, ako Abu Al-Qaim (pmsn) ťa víta/stará sa o teba.“). A tak keď Umar ibn Al-Khattab pobozkal Kameň, deklaroval, že tento čin nenávidel, a že sa ho zriekol, a že bol ohľadom Kameňa nedbalý (a ohľadom faktu, že Kameň) je svedkom voči služobníkom s ohľadom na ich lojalitu (v súvislosti s naplnením) Testamentu a Záväzku, ktorým sa zaviazali vo Svete Atómu {A hľa, Pán tvoj vzal potomstvo všetko zo synov Adamových, ktoré vzišlo z bedier ich, a dal im svedčiť o nich samotných a povedal: „A či nie som Ja Pánom vašim?“ I odpovedali: „Áno, dosvedčujeme to!“ A to preto, aby ste nepovedali v Deň zmŕtvychvstania, že sme k tomu boli lahostajní} [Surat Al’araf 7:172].

A toto je jasné znamenie pre tých, ktorí majú srdcia, ktorými chápu, že Umar ibn Al-Khattab je z tých, ktorý popierajú Testament a Záväzok, do ktorého vstúpil vo Svete Atómu, a z toho dôvodu bolo jeho vlastné ja znechutené Dosvedčujúcim Kameňom, a následne sa Umar pokúsil poprieť, že Kameň je pravdivý Svedok, a tak Umar ibn Al-Khattab adresoval Dosvedčujúcemu Kameňu, Základnému Kameňu, Čiernemu Kameňu, vraviac: („Vskutku viem, že si kameň, nie si na prospech a nie si na škodu), a keďže tí, ktorí v danej situácii obklopovali Umara, videli Allahovho Posla, Muhammada (pmsnajr), ako Kameň uvítal, staral sa oň, pobozkal ho a pokoril sa naň, presnejšie, oni sami zdedili z hanáfijského náboženstva Abraháma (pmsn) úkon svätenia tohoto Kameňa a starania sa oň, to preto Umar napravil to, čo povedal, pobozkaním Kameňa, ale po čom všetkom? Po tom, čo znehodnotil bozkávanie Kameňa, vraviac, že ‚je to kameň, nie je na prospech a neškodí!‘ A preto skrze jeho výrok a čin chcel Umar Kameň odsunúť na okraj spoločnosti a poprieť fakt, že je to Svedok, a učiniť tak (úkon) Allahovho Posla (pmsnajr) Kameň pobozkať a pokoriť sa na ňom nejasnou záležitosťou, ktorá nie je pochopiteľná a bez múdrosti. A v skutočnosti ak Čierny Kameň nie je prospešný ani neškodí, úkon Allahovho Posla (pmsnajr) by bol bez akejkoľvek múdrosti – ďaleko je on od toho – a úkon Allahovho Posla (pmsnajr) by nemal žiaden význam ani by nebol múdry, ak Kameň nie je na prospech, a ani neškodí skrze Povolenie Allaha a Jeho Silu, a Moc, Sláva Mu. A preto Allahova vôľa je, aby sa to, čo Umar (v sebe) skrýva ohľadom postoja ku Kameňu alebo ku Služobníkovi, ktorý bol ustanovený Testamentom a Zmluvou, alebo Qa’imovi (Riserovi) Rodiny Muhammada (pmsn), objavilo. A sláva patrí Allahovi, pošmyknutím sa jazyka Allah odhalí skryté zlo každej osoby.

Allahov Posol, Muhammad (pmsnajr) na seba vzal objasnenie dôležitosti Čierneho Kameňa a jeho Uprednostnenie skrze jeho výroky a činy. A postačuje vedieť, že ho pobozkal, a že na ňom vykonal sudžúd, a Allahov Prorok (pmsnajr) sa nikdy nepokoril na inej časti Kaaby než na Čiernom Kameni. Veľkosť tejto záležitosti dosiahla bod, v ktorom Allahov Posol (pmsnajr) povedal: (Buďte otočení smerom k Rohu, pretože je to Pravá (ruka) Allaha v Jeho Stvorení, podáva si ním ruky s Jeho stvorením, podaním ruky služobníka alebo outsidera, a On svedčí pre toho, kto mu čelí, že prišiel.[3] 

zloA Rohom sa mieni Čierny Kameň, pretože je v ňom uložený. Imámovia (pmsn) nasledovali Allahovho Posla (pmsnajr) v objasňovaní dôležitosti Kameňa ich výrokmi a činmi a objasnili, že Kameň je Nositeľom Knihy Testamentu a Zmluvy, a že Adam nariekal štyridsať dní, a zriadil si posed na nariekanie v blízkosti Kameňa, aby mohol odčiniť/nahradiť za jeho hriech porušenia Zmluvy {A už pred tým sme zmluvu s Adamom uzavreli, avšak zabudol na ňu a pevnú vôľu sme v ňom nenašli} [Surat Taha 20:115].

Vskutku Kameň bol žiarivou bielou perlou, ale na Zemi bol pretransformovaný na čiernotu kvôli hriechom služobníkov. Preto tieto požehnané výroky a činy, ktoré opakovali pred ich spoločníkmi, sú všetko objasnenia a potvrdenia dôležitosti Čierneho Kameňa a vzťahu Kameňa k prvému hriechu, presnejšie, ku všetkým hriechom naprieč cestou ľudskej bytosti na tejto Zemi.

Bákir, syn A’yuna, povedal: (Opýtal som sa Abu Abdulláha (pmsn): „Z akého dôvodu uložil Allah Kameň do rohu, v ktorom sa nachádza momentálne a neuložil ho do iného (rohu)? A prečo sa bozkáva? A prečo bol znesený z Neba? A prečo doň boli uložené Zmluva a Testamen služobníkov? A aký je na to dôvod? Informuj ma, nech som tvojim výkupným, pretože som v údive z uvažovania nad tým.“

On povedal: „Opýtal si sa a považuješ túto záležitosť za náročnú, a skúmal si, a tak porozumej odpovedi, vyprázdni svoje srdce a počúvaj pozorne, aby som ťa mohol informovať, ak to Allah bude chcieť.

Vskutku, Allah, Požehnaný, Vysokopostavený, umiestnil Čierny Kameň a je to klenot, ktorý bol Adamovi (pmsn) vynesený z Neba, a tak bol uložený do tohoto rohu z dôvodu/za účelom Zmluvy.

A to preto, že Allah uzavrel Zmluvu s potomkami Adama na tom mieste a na tom mieste im zjavil, a z toho miesta vták zletí na Qa’ima (Risera (pmsn)). Prvý, ktorý mu prisahá vernosť, bude tento vták a pri Allahovi, (tento vták) je Gabriel (pmsn). A Qa’im (Riser) si oprie svoj chrbát o to miesto a je to dôkaz Qa’ima, a je to svedok tých, ktorí k nemu prídu na to miesto, a svedok v prospech tých, ktorí naplnia Zmluvu a Testament, ktoré Allah, Všemohúci, uzavrel so služobníkmi.

Čo sa týka Qibly (smeru uctievania) a Prijímania/Státia čelom, tie sú z dôvodu Testamentu ako obnovenie Testamentu a Zmluvy, a ako obnovenie sľubu vernosti, aby preň mohli naplniť Testament, ktorý Allah s nimi uzavrel v Zmluve. A tak k nemu prichádzajú každý rok a napĺňajú preň Testament a Záväzok, do ktorého vstúpili. A či nevidíš, že vravíš: „Naplnil som svoj Záväzok a dodržal som svoju Zmluvu, a tak môžeš svedčiť v môj prospech, že som k Tebe prišiel?“ Pri Allahovi, nenapĺňa to nik, iba naši Šia. Vskutku oni k nemu idú, a tak ich on pozná a verí im. A iní než oni chodia k nemu, a tak ich odmietne a poprie. A to (preto), že to nechránili, iba vy ste tak konali. A tak, pri Allahovi, on pre vás svedčí. A proti nim, pri Allahovi, on svedčí, že oni znesväcujú, závidia a neveria. A on je silným dôkazom od Allaha v Deň zmŕtvychvstania, prichádza s vyslovujúcim jazykom a dvomi očami vo svojom prvom obraze, Stvorenie ho bude poznať a nepoprú ho. On dosvedčuje pre tých, ktorí k nemu chodia a obnovujú Testament a Zmluvu s ním skrze ochranu Zmluvy a Testamentu, a naplnenie Záväzku. A on svedčí proti všetkým tým, ktorí popreli a závideli, a zabudli na Záväzok skrze nevieru a popieranie.

Čo sa týka dôvodu, prečo ho Allah zniesol z Raja, vieš, čím Kameň bol?“

Odpovedal som: „Nie.“

On (pmsn) povedal: „Bol to Anjel spomedzi najväčších Anjelov Allaha. A tak keď Allah prijal Záväzok od Anjelov, prvý, ktorý v neho uveril a prijal (ho), bol ten Anjel.   A tak ho Allah učinil Splnomocnencom celého Jeho stvorenia, naučil ho Záväzku a umiestnil ho k nemu. A On ho učinil uctievaním pre stvorenie, každoročné prijatie Záväzku a Testamentu, ktorý im Allah, Všemohúci, uložil.

Potom ho Allah umiestnil s Adamom do Neba, pripomínajúc mu Záväzok a obnovujúc prijatie každý rok. Keď Adam neposlúchol a bol vyhnaný z Neba, Allah spôsobil, že zabudol na Testament a Záväzok, ktorý Allah uložil jemu a jeho synovi voči Muhammadovi (pmsnajr) a jeho Miestodržiteľovi (pmsn), a spôsobil, že sa stal zmäteným a strateným.

A tak keď Allah Adamovi odpustil, pretransformoval Anjela na obraz bielej perly, hodil ho z Neba Adamovi (pmsn), zatiaľ čo bol v zemi indickej. A tak keď sa naň pozrel, zdal sa mu známy, no nevedel o ňom viac, než že je to klenot.

A tak Allah, Všemohúci, mu prikázal vysloviť, teda povedal: „Ó, Adam! Poznáš ma?“

On povedal: „Nie“

On povedal: „Áno, Šajtán (Satan) ťa premohol, a tak spôsobil, že si zabudol na pripomínanie si svojho Pána.“

Potom ho premenil na obraz, ktorým bol, keď bol s Adamomo v Nebi.

Povedal Adamovi: „Kde je Testament a Záväzok?“

A tak k nemu Adam priskočil a spomenul Záväzok, zaplakal, poddal sa mu, pobozkal ho a obnovil (jeho) prijatie Testamentu a Záväzku.

Potom ho Allah, Všemohúci, zmenil v Kamenný klenot, žiarivú bielu perlu, a tak ho Adam niesol na svojich ramenách z úcty a rešpektu voči nemu. Keď sa unavil, niesol ho preň Gabriel (pmsn), až sa dostali do Mekky.

V Mekke si zatiaľ užíval jeho prítomnosť, obnovujúc jeho prijatie voči nemu každý deň a každú noc.

Potom keď Všemohúci Allah postavil Kaabu, umiestnil Kameň na to miesto, pretože keď On, Požehnaný, Vysokopsotavený, prijal Záväzok od Adamovho syna, prijal ho na tom mieste. A na tom mieste Anjela naučil Záväzku, a z toho dôvodu bol umiestnený do toho rohu, a Adam sa premiestnil z miesta domu do Al-Safy, a Eva do Al-Marwy. A Kameň umiestnil do toho rohu. Keď sa Adam pozeral z Al-Safy, zatiaľ čo bol kameň umiestňovaný do Rohu, povedal „Allahu Akbar/Allah je Väčší!“ a oslavoval Allaha a chválil Ho. A tak z toho dôvodu je Takbír (výrok „Allahu Akbar“), a prijatie/státie čelom k rohu, ktorý má v sebe Kameň z Al-Safy, a to je Sunnah. Allah doň uložil (Kameň) Záväzok a Testamen bez iných spomedzi Anjelov. A to preto, že keď Allah, Všemohúci, prijal pre Seba Záväzok Božstva a pre Muhammada (pmsnajr) Proroctva, a pre Aliho (pmsn) Miestodržiteľstva, Anjeli sa triasli, a tak prvý, kto sa ponáhľal prijať ich, bol ten Anjel, nebolo medzi nimi iného Anjela, ktorý by viac miloval Muhammada a Rodinu Muhammada (pmsn), než bol ten Anjel, a z toho dôvodu si ho Allah vybral spomedzi nich a naučil ho Záväzku, a prichádza v Deň zmŕtvychvstania s vyslovujúcim jazykom a vidiacimi očami, svedčiac v prospech všetkých tých, ktorí k nemu prišli na to miesto a ochránili si Záväzok.“)[4]

[1] Al-Kafi, zv. 4, str. 217

[2] Tafsir Al-Qummi, zv. 2, str. 314.

[3] Al-Mahasin, zv. 1, str. 65.

[4] Al-Kafi, zv. 4, str. 184-186. ‘Illal Al-Shara’i: zv. 2, str. 429-431.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s