O vznešených vlastnostiach

1422 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Chcete, aby som vám povedal, koho vlastnosti sú najbližšie mojim?“ Oni odpovedali: „Áno, prosím. Ó, Allahov Prorok (pmsnajr)!“ On povedal: „Tých, ktorí sú dobrej povahy; najtrpezlivejší; navľúdnejší k blízkym v tom, čo je správne; potláčajú svoj hnev; najviac odpúšťajúci; najpriamejší/najférovejší v časoch potešenia a hnevu.“

1423 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Spomedzi našich nasledovníkov milujeme tých, ktorí sú inteligentní, chápaví, vytrvalí, ktorí majú poznanie, sú trpezliví, vľúdni a lojálni. Všemohúci Boh udelil tie najvznešenejšie vlastnosti Prorokom. Každý, kto je majiteľom týchto vlastností, by mal byť Bohu vďačný. Každý, kto ich nevlastní, by mal nariekať a prosiť Bohu, aby mu dal tieto vlastnosti.“ Opýtali sa ho: „Ktoré sú to vlastnosti?“ On povedal: „Pieta/bohabojnosť, spokojnosť, vytrvalosť, vďačnosť, trpezlivosť, pocit hanby, štedrosť, odvaha, horlivosť, dobrota, úprimnosť a dôveryhodnosť.“

1424 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh dal tie najvznešenejšie vlastnosti Prorokom. Každý, kto má tieto vlastnosti, by si mal uvedomiť, že Boh mu chcel dobre a každý, kto tieto vlastnosti nemá, by sa mal k Bohu modliť, aby mu tieto vlastnosti dal. Spomínané vlastnosti sú: istota, spokojnosť, vytrvalosť, vďačnosť, trpezlivosť, dobrá povaha, štedrosť, horlivosť, stručnosť, statočnosť/mužnosť, dobrota a dôveryhodnosť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 204

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s