O hanbe

1383 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Existujú dva typy hanby: hanba intelektu, ktorou je poznanie, a hanba nerozumnosti, ktorou je ignorancia.“

1384 – Buď Imám Báqir (pmsn), alebo Imám Sádiq (pmsn) vyrozprávali: „Hanba a viera sú previazané spoločne. Ak jedna pominie, pominie aj druhá.“

1385 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Hanba je vďaka viere a viera je v Nebi. Pokrytectvo je z útlaku a pokrytectvo je v Ohni.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 200

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s