O štedrosti a lakomstve

1356 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Jeden je štedrejší s tým, čo je v rukách iných, než s tým, čo je v jeho vlastných rukách.“

1357 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsn): „Nebo je obydlie štedrých ľudí.“

1358 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Štedrý je ten, kto míňa na ceste Boha.“

1359 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Štedrosť je zdržiavanie sa zakázaného a byť potešený minúť to, čo jeden zarobil legitímne Božím spôsobom.“

1360 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý veriaci, ktorý je štedrý a má dobrú povahu, je vždy Bohom chránený a vedený, až kým nevstúpi do Neba.“

1361 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Hriešny, ale štedrý mladý muž je Bohu drahší, než uctievajúci, no lakomý starec.“

1362 – Imámovi Sádiqovi (pmsn) bola položená otázka o limitoch štedrosti. On povedal: „Je to prideliť časť tvojho bohatstva, ktoré Boh predpísal, na míňanie Jeho spôsobom.“

1363 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsn): „Štedrosť je strom zakorenený v Nebi s konármi vyčnievajúcimi nad Zemou. Každý, kto sa chopí jednej z jeho vetiev, vylezie po nej do Neba.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 197

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s