Poznávanie Imáma

Prorok (pmsnajr) povedal, ‚Každý, kto zomrie bez toho, aby poznal jeho Imáma, zomrel pohanskou (pred-islamskou) smrťou.‘ [Al-Mahasin, zv. 23, str. 76, č. 1]

Prorok (pmsnajr) povedal, ‚Každý, kto zomrie bez toho, aby mal Imáma, zomrel pohanskou [pred-islamskou] smrťou.‘ [Kanz al-‘Ummal, č. 464]

Imám Husajn (pmsn), keď sa ho opýtali, ako dosiahnuť poznanie Allaha, odpovedal, ‚Je povinnosťou ľudí každej doby poznať ich Imáma, počúvanie ktorého je závezné.‘ [Bihar al-Anwar, zv. 23, str. 83, č. 22]

Imám al-Sádiq (pmsn) povedal ohľadom Allahovho výroku: „a ten, ktorému je daná múdrosť…“, ‚[Je to] poslušnosť voči Allahovi a poznanie Imáma.‘ [al-Kafi, zv. 1, str. 185, č. 11]

Imám al-Sádiq (pmsn) povedal, ‚Imám je sprievodca medzi Allahom a Jeho stvorením, a preto ten, kto ho uzná, je veriaci, a každý, kto ho odmietne, je neveriaci.‘ [Bihar al-Anwar, zv. 23, str. 88, č. 32]

Imám al-Sádiq (pmsn) povedal, ‚Ten, ktorý nás ani nepozná, ani nás neodmietne, blúdi dovtedy, kým sa nevráti k vedeniu, ktoré preň Allah učinil povinným – a to je povinná poslušnosť voči nám. A ak zomrie odchýlený, Allah s ním urobí to, čo uzná za vhodné.‘ [al-Kafi, zv. 1, str. 187, č. 11]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s