O pokore

1320 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Božiemu Prorokovi (pmsnajr) priniesli na Zem kľúče k pokladom trikrát bez toho, aby bol jeho (pmsnajr) rank v Nebi znížený Bohom. Zvolil si pokoru k jeho Pánovi.“

1321 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Sú tri veci, na základe ktorých Boh iba zvýši naše dobré veci: pokorou povýši našu pozíciu; ponižovaním sa pred Ním nám dá česť; na základe mravnej bezúhonnosti nám dá bohatstvo.“

1322 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho vznešeného starého otca (pmsn): „Byť spokojný s tým sedieť na mítingoch na nižšej pozícii, zdravenie sa každému, koho vidíš, nehašterenie sa, aj keď máš pravdu a averzia voči chválam za bohabojnosť sú všetko znamenia pokory.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 193

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s