Neznámy Imám

neznámy Imám

Otázka č. 404: Mier a Požehnania s tebou, Ó, Zostatok Allaha (BaqiyatAllah) a s tvojimi Cnostnými a Čistými predkami.

Otázka uvedená nižšie je od Tahiry, ansárskej sestry z Ameriky:

Preklad: od Imáma Dža’far Al-Sádiqa (pmsn), že Amirul Muminín (pmsn) informoval o nejakých udalostiach, ktoré sa stanú po ňom až do objavenia sa Qa’ima, potom sa ho Imám Husain (pmsn) opýtal: „Ó, Amirul Muminín, kedy Allah očistí svet od nespravodlivých ľudí?“ Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Allah neočistí svet od nespravodlivých, kým nie je preliata posvätná krv.“ Potom spomenul príbeh Umayyádov a Abbásidov v dlhej tradícii, potom povedal: „Keď Qa’im povstane v Khurasáne a dobyje oblasti Kufy a Multánu, a minie ostrov Bani Kawan, a povstalec (riser) spomedzi nás povstane v Džílane, ktorý bude podporovaný ľuďmi Ábiru a Deylamanu, a zástavy Turkov budú vztýčené v rôznych krajinách, aby podporili môjho syna (Qa’ima), a sú medzi tým, čo je tu a tam (medzi Fitnami). Keď bude Basra zničená a Princ Princov povstane.“ Povedal dlhý príbeh, a potom povedal: Keď sa armády pripravia tisíckami vojakov a zriadia sa rady armád, a baran bude zabitý. Vtedy povstanú rôzni lídri, vzbúrenci sa vzbúria, neveriaci pominú, potom sa s úctou a cnosťou objavia očakávaný Qa’im a neznámy Imám. Ó, Husain, on je tvojím potomkom, a žiadny zo synov nie je ako on. Objaví sa medzi dvomi rohmi (Kaaby) v roztrhaných šatách. Objaví sa s dvomi závažnými vecami a očistí svet od každého zla. Odovzdajte dobré správy tomu, kto sa dožije jeho (Qa’imovho) času a bude svedkom jeho dní.“

Vyššieuvedený text predstavuje úplné vyrozprávanie, a tiež je možné ho nájsť v Bihar al-Anwar: zv. 52, str. 235, a nachádza sa aj v Ghaibah Al-Nai’many: str. 385.

Otázka: Kto je ‚neznámy Imám‘ identifikovaný v Hadíse?

Pamätaj na mňa vo svojich modlitbách, Ó, Pane, nech nás Allah zhromaždí pod tvojou zástavou, Amen, Ó, Pán Svetov.

Odpoveď: V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného,

Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Ó, Allah! Požehnaj Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nech ti Allah dá všetko dobré a odstaví od teba každé zlo.

Je isté, že Imám Al-Mahdi (pmsn), Muhammad, syn Al-Hassána, nie je neznámy (Imám) s ohľadom na tých, ktorí tvrdia, že sú jeho nasledovníci, a tiež s ohľadom na tých, ktorí mu oponujú. A preto ten, ktorý je označovaný pojmom neznámy Imám, je prvý Mahdi spomedzi jeho detí, pretože je neznámy s ohľadom na ľudí.

A preto Allah chcel, aby sa ľudia neobrátili na skutočné texty, ktoré naň poukazujú, či už v Evanjeliách, Tóre, Koráne, alebo Tradíciach, až kým sa neobjaví a ukáže/objasní pre ľudí texty, a to, čo je nimi mienené (čo znamenajú). 

A prosím Allaha, aby ti On dal úspech v (dobrých) skutkoch a odovzdanosti na Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho, Ceste, a aby On posilnil tvoje kroky.

A Mier s tebou a Milosť Allaha, a Jeho Požehnania.

Ahmad Al Hassan

Thul-Qedah, 1431 Hijra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s