Zničený Ilm al-Ridžal

Ilm al-Ridžal znamená „Ohodnotenie životopisu“ (doslovný preklad „poznanie ľudí“), označuje disciplínu Islamských náboženských štúdií v rámci terminológie hadísov (vyrozprávaní), v ktorej sú ohodnotení rozprávači. Cieľom je rozlíšiť autentický hadís od hadísu neprijateľného, za účelom ustanovenia potvrdeného náboženského poznania praxe. Šítski a sunitskí učenci dnešnej doby považujú toto poznanie za nevyhnutné za účelom ohodnotenia hadísu. Nasledujúce vyrozprávania od Ahlulbayt (pmsn) nás učia, že vyrozprávania pochádzajúce od Ahlulbayt (pmsn) nemôžu byť považované za lživé, aj keby nastalo nedorozumenie alebo zmätok ohľadom náboženského poznania z nich vyplývajúceho. Inými slovami, ak podľa Ahlulbayt (pmsn) narazíme na nedorozumenie alebo zmätok, nesmieme vyrozprávanie považovať za lživé alebo za lož proti Imámom. Vyrozprávania Ahlulbayt (pmsn) uvádzajú, že táto metóda môže viesť ku klamstvu proti Allahovi (swt.) alebo klamstvu proti Ahlulbayt (pmsn) bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli.

Nasledujú štyri hadísy zo slov Ahlulbayt (pmsn), ktoré doslova zničia doktrínu Ilm al-Ridžal.

* محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال:سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: ( والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم

وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي ( الذي ) إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنافلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا

اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا ) الكافي ج 2 ص 223/ مختصر بصائر الدرجات ص98/ وسائلالشيعة (آل البيت) ج27 87/ مستدرك الوسائل ج1 ص80/ الكافي ج2 ص223/

البحار ج2 ص186.

Prvé vyrozprávanie:

Od Muhammada, syna Yahyu, od Ahmada, syna Muhammada, od Ibn Mahbúba, od Džamíla, syna Saleha, od Abi Ubaida AlHatha, ktorý povedal, „Počul som, ako Aba Džáfar (pmsn) vraví, ‚Pri Allahovi, tí najmilovanejší spoločníci sú pre mňa tí najvernejší, ktorí majú poznanie, a ktorí skrývajú naše vyrozprávania, a ten najhorší v okolnostiach, a ten najnenávidenejší je ten, ktorý počuje hadís od nás, ktorý bol vyrozprávaný nami, a tak ho neprijme, a je ním znechutený, porušuje ho, a kohokoľvek, kto sa ním riadi, nazýva neveriacim, zatiaľ čo nevie, že hadís je od nás a pochádza z nášho podania, a tak vystúpi z nášho strážcovstva.‘“ Al-Kafi zv.2 str.223/Mukhtasar Basa’er AlDarajat str.98/Wasae’l Al-Shia zv.27 Mustadrak AlWasael zv.1 str.87 Al-Kafi zv.2 str.80 Bihar Al-Anwar zv.2 str.187

Muhammad Ibn Yahya Al-Atar Al-Qummi: Al-Najashi ho spomenul v jeho Rijal str.353 #946 “Muhammad, syn Yahyu Abu Jaafer AlQummiho: on je Šejk našich spoločníkov nášho času a on je Thiqa (Dôveryhodný)“

 1. Ahmad, syn Muhammada, syn Eissu AlAshariho: Šeik AlToosi v jeho AlFihrist na str. 68 povedal, “On je Šejkom Qumu a jeho tvár, a právny teoretik Qumu“Alama AlHili v Khilasat AlAqwaal str. 61″On bol Thiqa”
 1. AlHassan, syn Mahbooba: Šejk AlToosi v jeho Fihrist str.96#162:2: (AlHassan, syn Mahbooba AlSarada, bolo mu povedané: “On sa volá AlZarad a jeho prezývka je Aba Ali… Thiqa…“
 1. Jameel, syn Saleha: AlNajashi povedal v jeho Rijal str.127#329 “Jameel, syn Saleha AlAsdiho je Thiqa”
 1. Abu Ubaida AlHatha: AlNajashi v jeho Rijaal str.170#449 “Zyad, syn Eissu Abu Ubayda AlHatha Kufiho, Thiqa”

1ـ محمد بن يحيى العطار القمي: قال عنه النجاشي في رجاله ص 353 رقم946: ( محمد بن يحيى أبوجعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث. له كتب، منها:

كتاب مقتل الحسين [ عليه السلام ]، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيهبكتبه ).

2ـ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص 68: ( … شيخ قم ووجههاوفقيهها غير مدافع … ). وقال العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص 61: ( وأبو جعفر

شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقى أبا الحسن الرضا( عليه السلام ) وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري ( عليهما السلام )، وكان ثقة، وله

كتب ذكرناها في الكتاب الكبير ).

وقال عنه المحقق الخوئي في معجمه: ( أحمد بن محمد أبو جعفر: = أحمد بن محمد بن عيسى = أحمدبن محمد بن عيسى الاشعري. روى عن الحسين بن سعيد، … الى أن قال: أقول: هو أحمد

بن محمد بن عيسى الاشعري الآتي …. الى أن قال:902 – أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي: =أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري = أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري.

ثقة، له كتب، ذكره الشيخ في رجاله: في أصحاب الرضا عليه السلام. وعده من أصحاب الجواد، قائلاً :أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري. من أصحاب الرضا عليه السلام، ومن أصحاب

الهادي عليه السلام، قائلاً: أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي. وقال النجاشي: أحمد بن محمدبن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك ابن الاحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري

، من بني ذخران بن عوف ابن الجماهر بن الاشعر، يكنى أبا جعفر ) معجم رجال الحديث للسيد الخوئيج 3 ص 9 – 85.

3ـ الحسن بن محبوب: قال الشيخ الطوسي الفهرست ص 96 رقم162: 2: ( الحسن بن محبوب السراد،ويقال له: الزراد، ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة. روى عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر، ويعدفي الأركان الأربعة في عصره ).

4ـ جميل بن صالح: قال النجاشي في رجاله ص 127 رقم329: ( جميل بن صالح الاسدي ثقة، وجه، روىعن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ).

5ـ أبو عبيدة الحذاء: قال النجاشي في رجاله ص 170رقم 449: ( زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاءكوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام … و مات في حياة أبي عبد الله

[ عليه السلام ] ).

الرواية الثانية

* عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن جندب عنسفيان بن السمط قال قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف

بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله (ع) يقول لك اني قلت الليل انه نهار والنهار انه ليلقلت لا قال فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني ) مختصر بصائر

الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص 76 وفي طبعة أخرى ص 234 / البحار ج2 ص211.

Druhé vyrozprávanie:

Od Ahmada, syna Muhammada, syna Eissu, od Al-Husseina, syna Sa’ída a Muhammada, syna Khaleda Al-Burqiho, od Abdulláha, syna Junduba, od Sufyána, syna Al-Simda, ktorý povedal, vravel som Abi Abdulláhovi (pmsn), nech som tvojim výkupným, prišiel k nám muž s klamstvami, spomenul hadís a považovali sme ho za nechutný. Abi Abdulláh (pmsn) povedal, „Povedal vám, že noc je deň a deň je noc?“ On povedal, že nie. On povedal, „Ak vám to povedal, nevravte, že je klamár, pretože inak nazývate klamárom mňa.“ Mukhtasar Basa’er Al-Darajat Hassan, syn Suleimana Al-Hilliho str.76 a v ďalšom výtlačku str.234 Bihar Al-Anwar zv.2 str.211

 1. Ahmad, syn Eissu: Šejk AlToosi v jeho Fihrist povedal na str.68 “Šejk Qumu a jeho právny teoretik” Alama AlHilli v Khilasat AlAqwal str.61 “Stretol Imáma Aba AlHassan AlRithu (pmsn) a Abi Jaafer, toho druhého a Aba AlHassan AlAskariho (pmsn), a on bol Thiqa”
 1. AlHussein, syn Sa’eeda: považovaný za dôveryhodného Al-Toosim v jeho Rijaal str.355, on povedal, „On je autor Al-Ahwazi, Thiqa” AlToosi tiež povedal v jeho Fihrist” on je Thiqa a vyrozprával od Al-Rithu a Abi Jaafers Druhého a Abi Al-Hassana Tretieho (pmsn) …má 30 knih a spomína sa, že vyrozprával od Ahmada, syna Muhammada, syna Eissu.” Alama Al-Hilli v Khilasat Al-Aqwaal str.114 On povedal: “Thiqa”
 1. Muhammad, syn Khaleda Al-Burqiho: považovaný za dôveryhodného Šejkom AlToosim v jeho Rijal str.363, a tak povedal: „Thiqa, patrí medzi spoločníkov AlRithu (pmsn)”
 1. Abdullah, syn Junduba: AlToosi o ňom povedal v jeho Rijaal str.340 “Arabský a Kufi, on je Thiqa“ Alama AlHilli o ňom hovoril a veľmi ho chválil. Nazri do Khilasat AlAqwaal str.193
 1. Sufyan, syn AlSimda: Šejk AlToosi o ňom povedal v jeho Rijaal str.220 “Al-Bajli, Al-Kufi od neho odovzdal“ A vyšetrovateľ Al-Damad komentoval slová Toosiho, povedal: “A to poukazuje na jeho veľké zásluhy, ktoré nie sú skryté pred Mutabaherom (ten, ktorý má toľko poznania (ako oceán) v jeho oblasti). Ithna Ashar Risaal zv.7 str.28. On patrí medzi Šejkov Ibn Ameera, ktorý nevyrozprávajú, iba ak od Thiqa, nazri do AlKafi zv.6 str.503. Taktiež medzi Šejkami Ahmada, syna Muhammada, syna Abi Naser AlBayzantiho, nazri do Kafi zv.2 str.380. Abdullah, syn Junduba zvýšil v odovzdávaní vyrozprávaní od neho, a toto je jasná kontextová referencia, že je dôveryhodný (Thiqa), a toto nie je skryté pre tým, ktorý je dôverne známy“

أحمد بن محمد بن عيسى: قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص 68: ( … شيخ قم ووجهها وفقيهها غيرمدافع … ). وقال العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص 61: ( وأبو جعفر شيخ قم

ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقى أبا الحسن الرضا ( عليهالسلام ) وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري ( عليهما السلام )، وكان ثقة، وله كتب

ذكرناها في الكتاب الكبير )

2ـ الحسين بن سعيد: وثقه الطوسي في رجاله ص355، فقال: ( …. صاحب المصنفات الأهوازي، ثقة ).وقال الطوسي في الفهرس أيضاً: ( … ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي

الحسن الثالث (ع)… وله ثلاثون كتاباً وذكر أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى ). ووثقه العلامة الحليفي خلاصة الأقوال ص114، فقال: ( ثقة، عين، جليل القدر ). وورد في اسناد كتاب

كامل الزيارات ص47+ ص128 وغيرهما. وورد في اسناد تفسير القمي ج1 ص107 وغيرها

3ـ محمد بن خالد البرقي: وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص363، فقال: ( ثقة، من أصحاب الرضا (ع) ). ووقع في اسناد كامل الزيارات ص352+ ص319+ ص318 وغيرها. وقال عنه

المحقق الخوئي في المعجم ج17 ص69: ( وقع في اسناد تفسير القمي ،قوله تعالى: ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَإِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ) وكذلك في كامل الزيارات الباب الأول في ثواب

زيارة الرسول (ص) والإمام الحسين (ع) ).

4ـ عبد الله بن جندب: قال عنه الطوسي في رجاله ص340: ( عربي كوفي، ثقة ). ووثقه العلامة الحلي،وأثنى عليه ثناءاً كثيراً كثيراً، راجع خلاصة الأقوال ص193.

5ـ سفيان بن السمط: قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله ص220: ( البجلي، الكوفي أسند عنه ). وعلقالمحقق الداماد على كلام الطوسي قائلاً: ( ويظهر من ذلك جلالته كما لا يخفى على

المتبحر ) اثنا عشر رسالة ج7 ص28. وهو من مشايخ ابن عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة، راجع الكافيج6 ص504، وأيضاً من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، راجع الكافي

للكليني ج2 ص380. وقد أكثر عنه النقل الثقة عبد الله بن جندب، وهذا قرينة واضحة على وثاقته كما لايخفى على المطلع.

الرواية الثالثة

*الصفار حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السناني عن أبيالحسن (ع) انه كتب إليه في رسالة: ( … ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب الينا هذا باطل وان

كنت تعرفه خلافه فانك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة ) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفارص 558/ الكافي ج8 ص25/ البحار ج2 ص209.

Tretie vyrozprávanie:

AlSafar vyrozprával od Muhammada, syna AlHusseina, od Muhammada, syna Ismaela, od Hamzu, syna Bazího, od Aliho AlSinaja, od Abi AlHassána (pmsn), že mu napísal v liste, „Nehovor tomu, čo bolo spomenuté nami, že je to Bátil (falošné/neplatné), aj keby si vedel, že je to opak, nevieš, prečo sme to povedali a v akom význame, a s akým opisom.“ Basaer AlDarajat Muhammad, syn AlHassan AlSafara, str. 558/AlKafi, zv.8 str. 25/Bihar Al Anwar zv. 2 str. 209

 1. AlSafar podľa Nadžašho: Thiqa
 1. Muhammad, syn AlHusseina AlNadžašiho, str. 333: Volal ho Thiqa Šejk AlToosi v jeho Ridžal, str. 79 a str. 391, je považovaný za dôveryhodného, a tiež sa spomína v reťazci podania knihy Kamel AlZyarat, str. 63, str. 47 a str. 210
 1. Muhammad, syn Ismaela, syn Bazíka: AlNadžaši str. 330 #893 je považovaný za Thiqa. AlHilli ho považoval za Sahíh. V Knihe Mukhtalif AlŠia, zv. 4, str. 170 povedal, „Thiqa, Sahíh, Kufi“
 1. Hamza, syn Bazíka: Alama AlHilli ho v Khilasat AlAqwál, str. 121 považoval za Thiqa
 1. Ali AlSa’i: On je Ali, syn Swaida AlSa’ia. Šejk AlToosi ho vo svojom Ridžal, str. 359 #5320 považoval za Thiqa, a tiež AlKhoei v jeho Mu’džama Ridžal AlHadís, zv. 13, str. 57 #8202.

1- الصفار: وثقه النجاشي وغيره.

2- محمد بن الحسين: وثقه النجاشي ص334، وكذلك الشيخ الطوسي في رجاله ص79+ ص391، ووقعفي اسناد كتاب كامل الزيارات ص63+ ص47+ ص210.

3- محمد بن اسماعيل بن بزيغ: وثقه النجاشي ص330 رقم 893. واعتبر العلامة الحلي أحد الطرق بهصحيحاً حيث قال في كتاب مختلف الشيعة ج4 ص170: ( ثقة، صحيح، كوفي

… ).

4ـ حمزة بن بزيغ: وثقه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص121. وقال آخرون بأنه واقفي وهذا لا يضربالاعتماد على قول ما دام ثقة في نقل الحديث، كما نص على هذا الأئمة الأطهار (ع)

وعلماء الرجال.

5ـ علي السائي: هو علي بن سويد السائي، لأنه هو نفسه الذي كاتب الإمام الرضا (ع) وأجابه برسالةمن ضمنها هذا الحديث. وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص359 رقم 5320. وذكر توثيقه

المحقق الخوئي في معجمه رجال الحديث ج13 ص58 رقم 8202.

الرواية الرابعة

*أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن بشير، ( عن أبي الحصين ) عنأبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أو عن أبي عبد الله (ع) قال: ( لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم

به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فانكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه )المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج 1 ص 230/ علل الشرائع ج2 ص395.

Štvrté vyrozprávanie:

Ahmad, syn Muhammada, syn Khaleda Al-rqiho od Muhammada, syna Ismaela, od Džáfera, syna Bašíra, od Abi Al-Hasína, od Abi Basíra, od Abi Džáfera (pmsn) alebo od Abi Abdulláha (pmsn) on povedal, „Nenazývaj hadís lžou, ak Murdži, Qadari alebo Hurúri sa odvolá na nás. Pretože nevieš, možno je v tom niečo z pravdy, a potom budeš klamať proti Allahovi na vrchu Jeho trónu.“ Al-Mahasin Ahmad, syn Muhammada, syn Khaleda Al-Burqiho, zv. 1, str. 230/Ilal Al-Shara’e zv. 2, str. 395.

 1. Ahmad, syn Muhammada, syn Khaleda Al-Burqiho: AlNadžaši povedal: „Thiqa“ Al-Túsi spomenul to, čo Al-Nadžaši povedal v Al-Fihrist, str. 62
 1. Muhammad, syn Ismaela, syn Al-Bazíka. Al-Nadžaši povedal na str. 330, „Patril medzi spravodlivých zo sekty a medzi najdôveryhodnejších, veľa pracuje, má knihu pod názvom Odmeny za AlHadž. Muhammad, syn Umro AlKešiho: Muhammad, syn Ismaela, syn Bazíka, ktorý patrí medzi vyrozprávajúcich Abi AlHassan Músu a stretol Aba Džáfera (Druhého) (pmsn). AlTúsi v jeho vyrozprávajúcich povedal na str. 364, „Thiqa, Sahíh, Kufi“
 1. Džáfer, syn Bašíra, AlNadžaši povedal na str. 119, „Abu Muhammad Al-Badžli Al-Waša patrí medzi askétov spomedzi našich spoločníkov a je ten, ktorý uctieva najviac, má dobré spôsoby a je Thiqa.“ AlTúsi povedal vo Fihrist, str. 92, „Al-Badžli je Thiqa.“ A spadá do reťazca vyrozprávajúcich Kamel Al-Zyarát, str. 45, str. 66 a str. 183, a tiež v Tafsíre Al-Qumi, zv. 2, str. 256 (Bolo povedané, že nevyrozprával, iba ak od dôveryhodných vyrozprávajúcich v úvode jeho knihy) Mudžam Al-Khoei, zv. 1, str. 68
 1. Abu Al-Hasín Al-Asadi: Jeho meno je Zuhr, syn Abdulláha Al-Asádiho. Al-Nadžaši povedal na str. 168, „Zuhr, syn Abdulláha AlAsádiho je Thiqa, vyrozprával od Abi Džáfera a Abi Abdulláha (pmsn) a má knihu.“ Alama Al-Hilli v Khilasat Alaqwál, str. 153, „Zuhr Ibn Abdulláh Al-Asádi je Thiqa“
 1. Abu Basír: Niet pochýb o tom, že je Thiqa a dobre známy spoločník.

1ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: بن أبي عبد الله: قال النجاشي : ( ثقة في نفسه يروي عن الضعفاءواعتمد المراسيل وصنف كتباً منها المحاسن … ). وروايته عن الضعفاء لا تضرنا في هذا

الحديث لأنه رواه عن محمد بن إسماعيل وهو ثقة. وذكر الطوسي نفس ما ذكر النجاشي، الفهرس ص62.وذكر المحقق الخوئي في المعجم ج2 ص15 رقم 383: ( انه وقع في اسناد تفسير

القمي في تفسير قوله تعالى: ( حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ) ). ووقع أيضاً في اسناد كامل الزيارات لابنقولويه ص164 رقم 210+ ص256 رقم 384+ ص535 رقم 823.

2ـ محمد بن اسماعيل بن بزيغ: قال النجاشي ص330: ( كان من صالحي الطائفة وثقاتهم كثير العمل لهكتب منها كتاب ثواب الحج … وقال محمد بن عمرو الكشي: كان محمد بن اسماعيل بن

بزيغ من رجال أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني (ع) ). وقال الطوسي في رجاله ص364: ( ثقة،صحيح، كوفي … ).

3ـ جعفر بن بشير: قال النجاشي ص119: ( أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهمونساكهم وكان ثقة وله مسجد في الكوفة باقٍ في بجيلة الى اليوم، وأنا والكثير من أصحابنا إذا

وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها ومات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208.كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات ورووا عنه

… ).

وقال الطوسي في الفهرست ص92: ( البجلي ثقة جليل القدر … ). وقد وقع في اسناد كامل

الزيارات ص 45+ ص66+ ص183 وغيرها، وكذلك في تفسير القمي ج2 ص256، بل قيل إنه لا يروي إلاعن الثقات، راجع معجم الخوئي ج1 ص68.

4ـ أبو الحصين الأسدي: واسمه زهر بن عبد الله الأسدي: قال النجاشي ص167: ( زهر بن عبد اللهالأسدي ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) له كتاب … ). وقال العلامة الحلي في

خلاصة الأقوال ص153: ( زهر بن عبد الله الأسدي ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ).

5ـ أبو بصير: غني عن التعريف بوثاقته.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s