O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1256 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh miluje plachých/hanblivých a trpezlivých ľudí.“

1257 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Boh si neuctil ignorantov, ale ani neponížil trpezlivých ľudí.“

1258 – Amirul Muminín (pmsn) sa opýtal Imáma Husseina (pmsn): „Môj drahý syn! Čo je to trpezlivosť?“ On (pmsn) odpovedal: „Znamená to ovládať svoj hnev a udržiavať sebakontrolu.“

1259 – Imám Reza (pmsn) povedal mužovi z Qumu: „Obávaj sa Boha, buď potichu, vytrvaj a buď trpezlivý, pretože nik nemôže nadobudnúť pozíciu Božieho sluhu bez trpezlivosti.“

1260 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Ten, kto nemá trpezlivosť, nie je zdravý/príčetný.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 185

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s