Prvý Mahdi v sunitských knihách

mahdi

Existuje mnoho vyrozprávaní v knihách písaných sunitmi, v ktorých sa spomína Imám Al-Mahdi, ktorý sa má objaviť na konci čias, a vyrozprávania, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť v ideologickom rozpore s tým, čomu porozumeli učenci Džáfarskej doktríny. Preto mnohí právni teoretici tieto vyrozprávanie nebrali v úvahu, a dokonca sa na ne ani len nepozreli, ako napríklad vyrozprávanie, ktoré uvádza, že „Al-Mahdi má meno ako moje a meno jeho otca je ako môjho otca,

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: […Bolo to tam, kde On prelomil tabule Mojžiša, stôl a tribúnu Šalamúna a Mojžišovu palicu v jednej z jaskýň. Okrem toho niet jediného oblaku, prichádzajúceho z východu, západu, juhu alebo zo smeru Qibly, ktorý, ak by prechádzal nad Horou, by ju nezahrnul požehnaniami kvôli tomu, čo má. Naviac, už čoskoro nad ňou prevezme moc muž z môjho potomstva, z mojej rodiny, ktorého meno je ako moje, ktorého meno otca je ako môjho otca a on, spomedzi všetkých ľudí, sa bude najviac podobať na mňa, čo sa týka zovňajšku a morálky.].[1] 

Prorok (pmsnajr) povedal: [Jeho meno je ako moje a meno jeho otca je ako môjho otca. Je z potomstva mojej dcéry, Fatimy, a Allah skrze nich odhalí Pravdu a potlačí Lži ich mečami. Ľudia ich budú nasledovať, naliehavo budú chcieť byť s nimi a budú sa ich obávať. On povedal: Allahov Posol (pmsnajr) prestal plakať, povedal: Ó, vy, ľudia, radujte sa, pretože Allahov sľub nie je porušený a Jeho súd nie je odmietnutý, pretože On je Múdry a Vše-Vedomý. Víťazstvo Allaha je blízko. Ó, Allah, toto sú moji rodičia. A preto drž od nich nečistotu ďaleko a očisti ich. Ó, Allah, postaraj sa o nich, nakrm ich, podporuj ich, ostaň s nimi, upokoj ich, neponíž ich a učiň ma Tvojim miestodržiteľom medzi nimi. Si schopný všetkého, čo si praješ.][2]

Avšak pre tých, ktorí nasledujú doktrínu Ľudí Domu (Ahlul Bayt pmsn), Imám Al Mahdi je známy ako (Muhammad Bin Al-Hassan Bin Ali… (pmsn)) a meno jeho otca (pmsn) nie je (Abdullah) alebo (meno) žiadneho z praotcov Allahovho Posla (pmsnajr) spomedzi prorokov z hľadiska dlhej doby ako jeho výrok, „Som synom zavraždeného Abdulláha[3] a Ismaela.“ Allahov Posol (pmsnajr) povedal: [Ak nastane deň zjavenia, bude na mňa zavolané zvnútra Trónu: „Ó, Muhammad, máš Abraháma, Allahovho priateľa (pmsn), za svojho otca a aký dobrý otec to bude! Tiež máš Aliho Bin Abi Taliba (pmsn) za svojho brata a aký dobrý brat to bude!][4]

Vyrozprávanie potom nie je možné aplikovať na Imáma (pmsn), ale môže byť aplikované na Prvého Mahdího, ak meno jeho otca je menom jedného z praotcov Allahovho Posla (pmsnajr) spomedzi prorokov. V takom prípade by výrok „Jeho meno je ako meno môjho otca“ bolo možné mu pripísať. Okrem toho, Prvý Mahdi (pmsn) je prvým veriacim v Imáma Al-Mahdího (pmsn) v čase jeho Zjavenia, čo znamená, že sa narodí na konci čias, fakt, ktorý je v súlade s doktrínou sunitov. V ich doktríne suniti očakávajú Prvého Mahdího, Mahdího, ktorý sa narodí na konci čias, ktorý bude mať také isté meno ako Allahov Posol (pmsnajr) a meno jeho otca bude také isté ako meno jedného z praotcov Allahovho Posla (pmsnajr). A preto predošlé nie je možné aplikovať na Imáma Al-Mahdího (pmsn), ale na Prvého Mahdího z potomstva Imáma Al-Mahdího (pmsn). A tiež v tomto kontexte, keďže výkrik vo vyrozprávaniach sunitov spomína meno Al-Jamáni a ohlasuje ho ako nástupcu, mali by sme si položiť otázku ohľadom tohoto nástupcu: koho nástupcom je?

Ibn Hamád vyrozprával na strane 103: [Mahdi môže byť jedine z Kuraišu a strážcovstvo sa nemôže zrodiť iba ak z jedného z nich. Avšak predkov a rodokmeň má v Jemene.] Taktiež vyrozprávané na základe autority Ibn Hamáda, na strane 109, a tiež na základe autority Arta’a na strane 107: [Budú sa zhromažďovať a hľadať toho, ktorému budú prisahať vernosť. Potom budú počuť hlas, ktorý nepatrí ani človeku, ani džinovi, ako vraví: „Prisahajte vernosť tomu-a-tomu,“ ohlasovaním jeho mena. Nebude uvedené, že je z odtiaľ alebo odtiaľ (potomstvo), ale že bude Jemenský nástupca…][5] A preto Al-Jamáni je nástupcom Al-Mahdího (pmsn), fakt, ktorý je tiež v súlade s výrokom Ľudí Domu (Ahlul Bayt pmsn). A z toho dôvodu vyrozprávania šítov a sunitov konvergujú.

[1] Sharh Al-Akhbar, od Sudcu An-Nu’man Al-Mughrabiho, zv. 3, str. 386

[2] Al-Manaqeb, od Al-Muwaffaq Al-Khawarezmiho, str. 62

[3] Abdulláh je otec Allahovho Posla a ten, ktorému bola odovzdaná tradícia Ismaela

[4] ‘Uyoon Akhbar Reza (pmsn), od Šeika As-Sadooqa, zv. 1, str. 34

[5] Mu’jam Ahadith Al-Imam Al Mahdi (pmsn), od Šejka Ali Al-Kurani Al-Aamiliho, zv.1, str. 299

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s