O právach susedov

1233 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsn) povedal: „Viete, aké sú práva vašich susedov? Dajte si pozor, o právach susedov viete málo. Ten, ktorého sused pred ním nie je v bezpečí, neuveril v Boha a Onen svet. Mal by mu poskytnúť pôžičku vždy, keď si ju vyžiada. Mal by mu pogratulovať vždy, keď sa mu prihodí niečo dobré a mal by mu prejaviť sústrasť vždy, keď sa mu prihodí niečo zlé. Svoj dom by nemal vystavať do takej výšky, aby sa k domu jeho suseda nedostal žiaden čerstvý vzduch, iba ak by dostal povolenie. Mal by mu dať ovocie vždy, keď nejaké potrebuje. Ak mu to nedá na verejnosti, mal by mu to dať súkromne. Deťom by nemal dať žiadne hračky, s ktorými budú vyrušovať svojich susedov.“ Potom Prorok (pmsnajr) dodal: „Susedia sa rozdeľujú na tri skupiny. Niektorí majú tri práva: islám, že sú susedmi, a že sú príbuznými. Niektorí majú dve práva: islám, a že sú príbuznými. Ale niektorí majú iba jedno právo: Sú to neveriaci, ktorí majú iba práva susedov.“

1234 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, ktorý spí s plným bruchom, no jeho sused je hladný, nie je veriaci.“

1235 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Toho, ktorý ublížil svojim susedom, Boh oberie o vôňu Raja. Bude umiestnený do Pekla. Aké zlé miesto to je. Ktokoľvek poruší práva svojich susedov, nepatrí do nášho národa.“

1236 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Gabriel mi radil ohľadom práv mojich susedov až do takej miery, že som si myslel, že sa stanú partnermi v mojom dedičstve.“

1237 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Na Onom svete Boh odpustí chyby každého, kto odpustil chyby svojich susedov. Každý, kto si dáva pozor na to, čo je a stráži si svoju mravnú bezúhonnosť/zdržanlivosť, bude na Onom svete nádherný ako anjel. Pre každého, kto dá slobodu veriacemu otrokovi, bude daný dom v Raji.“

1238 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Byť dobrým k susedom je dôvod na predĺžený život a rozšírenie budov.“

1239 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Byť dobrým susedom znamená mať trpezlivosť so susedami, ktorý ťa obťažujú.“

1240 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Veriaci je ten, ktorého susedia sú v bezpečí pred jeho útlakom a zlým zachádzaním.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 182

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s