Úprimná Viera a Uctievanie

Svätý Prorok Muhammad (pmsnajr) vyrozprával: „Z Bani Izrael sa stretli traja muži, ktorí sa spolu vydali na cestu. Ako tak šli, začalo sa zmrákať a spustil sa dážď, a tak sa ukryli v neďalekej jaskyni.

Zrazu sa zrútil veľký balvan, ktorý zablokoval vstup do jaskyne, v ktorej uviazli traja muži. Deň sa pre nich zmenil vnoc. Nemali inú možnosť, než požiadať o pomoc Allaha swt.

„Použime naše úprimné skutky ako spôsob vyslobodenia sa z tejto tiesne,“ navrhol jeden z nich. Zvyšní dvaja súhlasili s návrhom.

Jeden z nich povedal, „Ó, Pane! Si si vedomý toho, že mám extrémne atraktívnu sesternicu, a že som bol do nej blázon a ňou posadnutý. Jedného dňa som ju našiel samú, chopil som sa jej a chcel som uspokojiť svoje živočíšne túžby, keď ku mne prehovorila, vraviac: „Ó, bratranec môj! Maj strach pred Allahom swt. a nepoškvrň moju čistotu.“ Keď som to počul, rozdrvil som svoje žiadostivé tendencie a rozhodol sa proti zlému skutku. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z absolútnej úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, vysloboď nás z tohoto zatratenia.“

Zrazu boli svedkami toho, ako sa obrovský balvan o niečo odsunul, slabo rozjasňujúc interiér jaskyne.

Druhý z nich prehovoril, „Ó, Pane! Vieš, že som mal otca a matku, ktorí boli tak starí, že sa ich telá ohli kvôli ich vysokému veku, a že som sa o nich pravidelne staral. V jednu noc som im priniesol nejaké jedlo, no všimol som si, že obaja už zaspali. Prebdel som pri nich celú noc s jedlom v rukách bez toho, aby som ich zobudil, pretože som sa ich bál vyrušiť. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z úplnej úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, daj nám spásu.“

Keď dorozprával, skupina si všimla, že balvan sa odsunul o trochu viac.

Tretí muž sa začal modliť, „Ó, Ten, Ktorý pozná všetko ukryté a zjavné! Sám vieš, že som mal robotníka, ktorý pre mňa pracoval. Keď sa jeho termín blížil ku koncu, dal som mu jeho mzdu, no nebol spokojný a žiadal si viac, a v stave nespokojnosti odišiel. Jeho mzdu som použil, aby som kúpil ovcu, o ktorú som sa obzvlášť staral a onedlho som mal celé stádo. Po určitom čase sa robotník po mzdu vrátil a ja som ukázal na stádo oviec. Najskôr si myslel, že si z neho robím srandu, no neskôr, uvedomujúc si moju vážnosť, si vzal celé stádo a odišiel. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, pomôž nám v tejto bezradnosti.“

V tej chvíli sa balvan odsunul spred vchodu do jaskyne a všetci traja vyšli von, rozradostení a vo vytŕžení pokračovali v ceste.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s