O vzájomnom stýkaní sa

1196 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Vzájomné stýkanie sa v piatok sa spája s navštevovaním a láskavosťou.“ Opýtali sa ho, čo sa mieni láskavosťou. On povedal: „Vzájomne sa navštevujú po tom, čo podstúpili zborovú modlitbu.“

1197 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Za združovanie sa dostaneš odmenu pútnikov.“

1198 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Každý, kto navštívi svojho veriaceho brata kvôli Bohu, bude sprevádzaný sedemdesiatimi tisícami anjelov a anjel povie, „Vykonal si dobrý skutok, nech si užiješ Nebo“ spoza jeho chrbta. Keď si s ním potrasie ruku, bude ponorený do Božej milosti.“

1199 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Anjel zbadal, ako človek stojí predo dvermi domu a opýtal sa: „Ó, služobník Boží! Prečo tam stojíš?“ Muž odpovedal: „V tomto dome poznám veriaceho brata a čakám, kým výjde von, aby som ho pozdravil.“ Anjel sa opýtal: „Si jeho príbuzný alebo niečo potrebuješ?“ Odpovedal: „Nič nepotrebujem. Uzavrel som s ním bratskú zmluvu na ceste Boha. Okrem toho, že sme muslimovia, si nie sme blízki.“ Anjel povedal: „Vyslal ma k tebe Boh. Zdraví ťa a vraví: „Vskutku si Ma prišiel navštíviť. Teraz ti udelím vstup do Neba a zachránim ťa pred Pekelným ohňom kvôli tvojej láske ku Mne.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 177

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s