O kýchaní

1185 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Kýchanie je božské, ale zívanie je satanské.“

1186 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Kýchanie je dobré a pre telo užitočné, človek si pri tom spomenie na Boha.“ Niekto povedal: „Sú takí, ktorí vravia, že Boží Prorok (pmsnajr) nikdy nekýchol.“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ten, ktorý klame, nebude mať osoh z Muhammadovej (pmsnajr) intervencie.“

1187 – Muž si kýchol pri Imámovi Sádiqovi (pmsn) a povedal: „Chvála Bohu a Mier s Muhammadom, Prorokom Božím.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Povedal si to, čo právom patrilo Bohu a Prorokovi. A čo my?“

1188 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď si Prorok Boží (pmsnajr) kýchol, Imám Ali (pmsn) povedal: „Nech Bol povýši tvoje meno a vskutku On tak učiní.“ Vždy, keď si Imám Ali (pmsn) kýchol, Prorok (pmsnajr) povedal: „Nech Boh pozdvihne tvoje postavenie a vskutku On tak učiní.“

1189 – Sa’d ibn Abi Khalaf vyrozprával, že vždy keď si Imám Báqir (pmsn) kýchol, povedali mu, „Nech ti Boh žehná“ a on povedal, „Nech vám Boh odpustí a žehná.“ Vždy, keď si niekto kýchol, Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh ti žehnaj.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 176

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s