Allah (swt.), Múdry, povedal vo Svätom Koráne: {On je Žijúci, niet iného boha než je On, a preto zavolaj Naň s úprimnosťou v poslušnosti; (všetká) chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.} {Surat Ghafir 40:65}

Svätý Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal: „Čo sa týka kohokoľvek, kto pracuje pre Allaha swt. úprimne počas štyridsiatich dní, Allah spôsobí, že jeho srdce a jazyk budú prameňmi múdrosti.“

Imám Ali (pmsn) povedal: „Konaj skutky s úprimnosťou, pretože (dokonca aj) nepatrná časť z toho bude pre teba postačujúca.“

Imám Ali (pmsn) povedal: „Tento svet je úplnou ignoranciou okrem situácií poznania. Poznanie je úplnou ignoranciou okrem toho, čo je praktizované. Každá prax je divadlom okrem tej, ktorá je konaná úprimne/srdečne. Úprimnosť je podobne neistá pred tým, než je uvedomený výsledok.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s