Viac než jeden Mahdi podľa sunitských Hadísov 

Ibn AlMunada v Knihe Daniela: „Sufyániovia sú traja, Mahdíovia sú traja, prvý Sufyáni sa objaví, a keď sa objaví, spomínanie ho sa stane populárnym, prvý Mahdi sa objaví, a potom druhý Sufyáni, a potom sa objaví druhý Mahdi, a potom sa objaví tretí Sufyáni, a potom sa objaví tretí Mahdi, a tak Allah učiní lepším všetko, čo bolo pred tým zničené a bude zachraňovať ľudí viery, oživí sunnu a uhasí oheň inovácie.“

– [Alarf AlWardi Syúti str.1/149 Hadís#250]

Vyrozprávané od Hadaba, syna Khaleda AlAzdiho, ktorý vyrozprával od Hamada, syna Salma, (ktorý vyrozprával) od Samaka, syna Harba, ktorý povedal: „Počul som, ako Džaber, syn Samra, vraví: ‚Počul som Allahovho Posla (pmsnajr) vravieť: „Islam ostane na vrchole až po 12 kalifátov,“ a potom povedal slovo, ktorému som nerozumel. A tak som povedal môjmu otcovi: „Čo to povedal?“ On povedal: „Každý z nich je z Kuraišu.“

– [Sahíh Muslim zv.3 str.1453]

Vyrozprávané od Muhammada, syna Abída, (ktorý) vyrozprával od Abu Usama, (ktorý vyrozprával) od Za’eda, (ktorý vyrozprával) od Samaka, (ktorý vyrozprával) od Sa’ída, syna Džabíra, (ktorý vyrozprával) od Ibn Abbása, zvykol počuť, ako vraveli: „Tento národ bude mať dvanásť kalifov!“ On povedal: „Aký nerozumný si? Po dvanástich sú traja, od nás je Safah, Mansúr a Mahdi.“
Abu Usama povedal: „Táto interpretácia znamená, že Mahdího syn je po ňom, až do objavenia sa Dadžála.“

– [Ujún AlAkhbar pre Ibn Qutayba, str. 302]

Autor Umdat AlQarí Sharh Sahíh AlBukhariho: Bader AlDín AlAyni AlHanafi povedal: „Je možné, že po Mahdím bude 12, ktorí sa objavia na konci čias…“ až povedal: „A potom po ňom bude vládnuť jeho syn a s tým bude 12 kráľov, každý z nich je Imám Mahdi.“

A od Ka’aba AlAhbara: „Bude 12 Mahdíov, a potom Duch Allaha zostúpi a zabije Dadžála.“ 

Tafsír Abi Hatem od Ka’aba AlAhbara, ktorý povedal: „Sú dvanásti, a keď všetci pominú, príde 12 im podobných, ktorí ich nahradia, a toto je sľub Allaha tomuto národu.“ A prečítal: „Allah sľúbil tým spomedzi vás, ktorí veria a činia dobré skutky, že s istotou im na zemi pridelí dedičstvo (moci), ako ju On pridelil tým pred nimi. A to je práca Bani Izrael.“

– [14769 – V Tafsíri syna Abi Hatema hadís#13730]

– [2628 zv. 8 Ibn Abi Hatem AlRazi] 

Fateh AlBari Šarh Sahíh AlBukhari pre Ibn Hadžar 20/266 #6682 Z dlhej pasáže povedal: Abu AlHussein, syn AlMunadiho: O časti, kde zbieral o Mahdím, je možné vo význame hadísu „Bude 12 kalifov“, že toto sa stane po Mahdím, ktorý sa objaví na konci čias, pretože v knihe Daniela som našiel, keď Mahdí zomrie, bude vládnuť 5 mužov zo syna najstaršieho vnuka a potom 5 synov zo syna madšieho vnuka, a potom posledný odovzdá svoje vodcovstvo od syna najstaršieho vnuka, a potom bude vládnuť jeho syn, a 12 kráľov bude vládnuť, každý z nich je Imám Mahdí.

Ibn AlMunadi povedal a vo vyrozprávaní Abiho Saleha od Ibn Abbása. Mahdího meno je Muhammad, syn Abdulláha, a je to muž, ktorého brada je zafarbená na červeno, národu sa ním uľaví od všetkých depresií a jeho spravodlivosť eliminuje všetkú nespravodlivosť, a potom po ňom príde 12 mužov.

Fitan Ibn Hamad, ktorým je Šejk AlBukhariho (1/395) hadís# 1186 vyrozprával od Rašdína od Ibn Lahí’a od Abi Qabíla od Abdulláha, syna Umra, povedal: „Po Mahdím, ktorý vezme ľudí Jemenu do ich miest, je to potom Mansúr, a potom po ňom Mahdí, ktorý otvorí mesto Rím vlastnou rukou.“

Abu AlHussein Bani AlMunada povedal: „Na základe významu hadísu je možné, že po Mahdím bude 12 Kalifov, ktorí prídu na konci čias, pretože v knihe Daniela som našiel, že keď Mahdí zomrie, bude vládnuť 5 mužov z najstaršieho vnuka a 5 z mladšieho vnuka, a potom dá nástupníctvo poslednému za kalifát, mužovi syna staršieho vnuka, a tak bude po ňom vládnuť syn, a potom 12 kráľov bude vládnuť, každý z nich je Imám Mahdi.

– [Fateh Al Bari Sharh Sahíh AlBukhari zv.13 str.181]

Kniha Fitan Ibn Hamad AlMarúziho a on je Šejkom Bukhariho: 223 vyrozprávali od AlHakam, syna Nafe‘a, ktorý vyrozprával od Džaraha od Arta’a: „Sufyáni zabije všetkých tých, ktorý ho nepočúvnu, bude ich rezať pílami, variť ich v kotloch 6 mesiacov, a potom sa stretne s dvomi východmi a dvomi západmi s množstvom kalifov po Allahovom Poslovi (pmsnajr) pre národ.“

(V tomto prípade je množstvo kalifov 12).

Mahdi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s