Smrť ignorancie

A Muhammad (pmsnajr) je úplným obrazom Božstva v stvorení, aký je význam toho, čo na tom závisí? Teda ktokoľvek chce poznať Absolútne Božstvo, poznáva ho skrze jeho obraz v stvorení, ktorým je Muhammad (pmsnajr). A tak ktokoľvek chce poznať Absolútne Božstvo, musí poznať Muhammada (pmsnajr) a ktokoľvek chce poznať Muhammada, musí poznať Aliho a Fatimu (pmsn) a ich deti, Imámov a Mahdíov (pmsnv), každého z nich v jeho dobe. To preto ten, ktorý nepozná Imáma jeho doby, nepozná ani Allahovho Proroka (pmsnajr).

A všetko toto verifikuje, že ktokoľvek zomrie a pritom nepozná Imáma jeho čias, zomrie smrťou ignorancie, a preto je Imám danej doby Monoteizmom a islámom a od neho pochádza všetká jurisprudencia, ktorú islam vzal. A ten, ktorý zanechal Imáma jeho čias, zanechal všetko a z islamu si nevzal nič okrem názvu, to znamená, že poznajú iba písmená, viera… Iba tieto písmená…

Ahmed Alhasán (pmsn)

ignorancia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s