Niektoré z výrokov Imáma Zajn al-Abidína (pmsn):

„Ó, syn Adama, si v dobrom stave, pokiaľ kážeš sebe, zamyslíš sa nad tým, strach je tvoj spodný kus odevu a žiaľ navonok.“

„Ó, syn Adama, zomrieš, pozdvihnutý z mŕtvych, postavený pred Allaha, Veľkého, Všemohúceho, budeš vypočúvaný, a tak si priprave odpovede.“

„Medzi nocou a dňom existuje záhrada. Tí, ktorí počúvajú Allaha a boja sa Ho, záhradu si užívajú. Nech má Allah s vami zľutovanie, recitujúc Korán na začiatku noci, úpenlivo proste Allaha o odpustenie na jej konci. Keď nastane deň, konajte dobro, strániac sa degradujúcich hriechov.
Nech Allah umiestni vás a nás medzi šťastných, keď porozumejú Koránu budú mať prospech z jeho poznania.

A tak buďte rýchli, buďte rýchli, buďte obozretní, buďte obozretní tohoto sveta, jeho úskokov, pascí, ktoré pre vás prichystal, ozdôb, ktorými sa pre vás ozdobil, krásou, ktorú vám ukázal, potetešenia, ktoré pre vás zobrazil, deštrukcie a katastrôf, ktoré pred vami skryl!“

Imám Zanj al-Abidín (pmsn) o vznešených charakteristikách:

„Ten, ktorý má štyri vlastnosti, toho islám je dokonalý, jeho hriechy sú odpustené a stretne svojho Pána, Veľkého a Všemohúceho, ktorý s ním bude spokojný,
Úprimnosť: voči Allahovi, Veľkému, Všemohúcemu, skrze napĺňania povinností voči ľuďom, vraviac ľuďom pravdu, hanbiac sa za všetko škaredé v očiach Allaha a v očiach ľudí a ukazujúc dobré spôsoby správania jeho rodine,“ ten, ktorý má tieto výnimočné vlastnosti, je vskutku veriaci, má dokonalú vieru, keď stretne Allaha, On s ním bude spokojný.

Prosíme Allaha, aby nám dal úspech v uctievaní Ho spôsobom, ktorý Ho najviac teší.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s