Imám Ali (pmsn) povedal Qanbarovi, keď chcel uraziť muža, ktorý ho urazil,
„Opatrne, Qanbar! Nechaj urážajúceho s jeho pohŕdaním a potešíš tak Dobročinného Pána, vzbudíš odpor u Satana a tým potrestáš tvojho nepriateľa, pretože pri Jedinom, ktorý rozpoltil semeno a stvoril vánok, niet lepšieho postoja, než vľúdnosti, s ktorou môže veriaci potešiť svojho Pána a nie je nič lepšie za účelom urazenia Satana než mlčanie, a idiota najlepšie potrestáš tým, že ho ignoruješ.“
[Amali al-Mufid, p. 118, no. 2]

Keď Imám al-Kázim (pmsn) uvidel, ako sa dvaja ľudia urážajú, povedal,
„Iniciátor je nespravodlivejší a nesie vlastný hriech, a tiež hriech jeho protivníka za predpokladu, že (protivník) neodpovie.“
[Tuhaf al-`Uqoul, no. 412]

Imám al-Kázim (pmsn) povedal,
„Keď sa dvaja ľudia navzájom urážajú, nadradenejší klesne na úroveň podradenejšieho.“
[A`alam al-Din, p. 305]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s