V knihe Teľa, časť 2. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

„Vskutku, poznanie Allaha nastane očistením vlastného ja a očistenie vlastného ja nie je dosiahnuté inak, než aplikovaním Jurisprudencie a askétizmu v tomto svete, a výdajmi/strávením času na ceste Allaha, a byť prísnym v podstate Allaha, a byť ostrým s neveriacimi a pokrytcami, a byť milostivý k veriacim. Allah, Vysokopostavený, povedal: {A Boh je svetlom nebies i zeme. Svetlo Jeho podobá sa výklenku, v ktorom horí lampa, a lampa je v nádobe sklenenej. A nádoba sklenená sa podobá na hviezdu žiariacu; a je zapaľovaná zo stromu požehnaného, stromu olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiaden. A je to svetlo na svetle! A Boh vedie k svetlu Svojmu, koho chce, a Boh uvádza ľuďom podobenstvá rôzne. Boh vševediaci je o každej veci} {24:35}

{ale Boh uskutočňuje pravdu Slovom svojím, aj keď sa to hriešnikom nepáči!“} {10:82}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s