Imám Ali (pmsn) povedal, “Neboj sa ničoho okrem tvojho hriechu a nevkladaj nádeje do nikoho iného než tvojho Pána.”
Ghurar al-Hikam, č. 10161 – 10162

Imám Ali (pmsn) povedal, “Keď sa bojíš Stvoriteľa, utečieš k Nemu, a keď sa bojíš stvorenia, utečieš od neho.”
Ghurar al-Hikam, č. 4928 – 2029

Imám Ali (pmsn) povedal, “Prejedanie sa kazí pietu/bohabojnosť.”
Ghurar al-Hikam, č. 659

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s