O navštevovaní príbuzných

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Radím môjmu národu súčasnému a budúcemu až do Dňa zmŕtvychvstania, aby navštevovali svojich príbuzných, hoc aj keby mali kráčať celý rok, aby sa k nim dostali, keďže toto je súčasť nášho náboženstva.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 139, Hadís 872

O sirotách

Ins ibn Malik vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Boh príjme skutky kohokoľvek, kto má v dome sirotu, krmí ho/ju, šatí ho/ju, nebije ho/ju ani mu/jej neubližuje.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 141, Hadís 890

O rešpektovaní starých

Amirul Muminín (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsn): „Časť povinnosti rešpektu voči Bohu Všemohúcemu je rešpektovanie starých muslimov, spravodlivých ľudí a tých, čo vykladajú Korán a nevravia ani viac, ani menej než to, čo uvádza Korán.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 142, Hadís 898

O mladých

Ana’s vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nik nie je Bohu drahší, než mladý človek, ktorý oľutuje.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 145, Hadís 919

O úprimnosti, zabúdaní ľudských chýb a zakazovaní ohovárania

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh nikdy neustanovil Prorokov, ktorí by neboli úprimní a dôveryhodní k tým, čo konajú dobro a k tým, čo konajú zlo.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 146, Hadís 927

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s