Pridržuj sa pevne povrazu Božieho

povraž BožíAllamah Jalaluddin Suyuti v jeho komentári k veršu {Pridržuj sa pevne povrazu Božieho} zaznamenal nasledujúci Hadís:

Ponechávam medzi vami dvoch kalifov, Korán a môj Ahlul’bayt, nikdy nebudú oddelení jeden od druhého, až kým ma nestretnú pri jazierku.“
(Tafsír Durre Manthur, zv. 2, str. 107, vytlačené v Beirúte, Libanon)

 Toto vyrozprávanie bolo tiež zaznamenané Muftim Ghulam Rasúlom v Džawahir al Ulúm, str. 100 od Sawaiqha al Muhirqa, str. 149, Ibn Hadžr zaznamenáva od Imáma Sádiqa (pmsn):

My sme povraz Boží, o ktorom Allah (swt). povedal: {Pridržuj sa pevne povrazu Božieho}
(Džawahir al Ulúm, str. 100)

Ahl’ul bayt (pmsnv) sú Povrazom Allaha, oni sú prostriedkom vedenia a Imám Ali (pmsn) je kormidlom skupiny, bol ten najkompetentnejší, aby viedol Ummah, preto Allahov Prorok (pmsnajr) deklaroval jeho Wilaya (Nadriadenosť) pri Ghadir Khumm. Boží povraz je prostriedok na zabránenie nejednote, ako Allah (swt.) vraví: {Pridržujte sa pevne povrazu Božieho a nerozdeľujte sa!}.

Allahov Prorok (pmsnajr) povedal:

„Krátko po mne medzi vami vzrastú spory a nenávisť, keď taká situácia nastane, choďte a vyhľadajte Alího, pretože on dokáže oddeliť pravdu od lží.“
(Kanzul Ummal od Aliho Muttaqi al Hinda, zv. 2, str. 612 (Vydané v Multáne))

„Ó, Ali! Otvorene oznámiš Ummeh tie záležitosti, ktoré po mne spôsobia rozdiely.“
(al Mustadrak, zv. 3, str.122)

Šejk Suleman Qandozi al Hanafi vyrozprával v knihe Janabi al Mawaddat, str. 503-504 tradície, ktoré opísal z Mawaddatul Qurba:

Džabír Ibn Abdulláh – Prorok (pmsnajr) povedal: „Ja som Vodca spomedzi Prorokov, ‘Ali je Vodca dedičov. Vskutku svätcov po mne je dvanásť, prvým je Ali‘, posledným je Mahdi.“

‘Ali – Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Tento svet sa neskončí, kým niekto z mojej Ummah z rodu Hussaina nepovstane a nenaplní zem spravodlivosťou.‘

Salman al Farsi (r) vyrozprával: ‚Jedného dňa som sa objavil pred Prorokom (pmsnajr). Bol som svedkom toho, ako bol Hussain na jeho lone, Prorok (pmsnajr) pobozkal jeho líca a pery a povedal, ‚Ty si Vodca, brat Vodcu, Ty si Imám, syn Imáma, brat Imáma. Si Dôkazom Allaha, syn Dôkazu Allaha, brat Dôkazu Allaha a otec deviatich Dôkazov Allaha (swt.), deviaty sa bude volať Mahdi a jeho titul je Qaim. 

Ibn Abbas (r) – Prorok (pmsnajr) povedal: „Ja, ‘Ali, Hasan, Hussain a deväť synov Hussaina sme čistí a neomylní.“

‘Ali (pmsn) – Prorok (pmsnajr) povedal: „Ktokoľvek, kto chce nastúpiť na loď spasenia a chytiť sa pevnej rukoväti, a chopiť sa pevného Povrazu Božieho (swt.), by mal milovať ‘Alího a byť nepriateľom jeho nepriateľov, a z rodu ‘Alího by mal nasledovať Imámov Vedenia. Vskutku to sú moji Kalifovia a Dôkazy Allaha (swt.) po mne. Títo sú Vodcovia mojej Ummah a Lídri Bohabojnýh, vstupujúcich do Raja. Táto skupina je mojou skupinou a moja skupina je skupinou Allaha (swt.). Ich skupina nepriateľov je skupina Šajtána.“
(YaNabi al Mawaddat, str. 503-504)

Mier s vami, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s