Prečo zívame?

Otázka č. 579, Al Jawab Al-Munir, zv. 6

Otázka:
V mene Allaha, Milostivého, Najmilosrdnejšieho.
Nech Allah zošle mier a požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier s tebou, Ó, Qa’im Ale Muhammad (Qa’im Rodiny Muhammada), moja otázka je: prečo, keď človek koná Tasbih (Velebenie) alebo Adhkaar (rozjímanie/pripomínanie si Allaha), alebo Istighfar (pokánie), a obzvlášť pokánie, začne zívať a jeho oči začnú slziť alebo keď sme v pokore?

Odosielateľ: Ahlam-Austrália

Odpoveď:

V mene Allaha, Prekypujúceho Milosťou, Intenzívne Milosrdného,
Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Nech Allah zošle Mier a Modlitby na Muhammada a potomstvo Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nech vám Allah pomáha, pretože zívanie má korene v temnote, ktorá je v človeku alebo Šajtan a zlo, ktoré sú na strane jeho existencie. Keď je temnota obklopená svetlom, démoni spomedzi ľudí a džinov sa uchýlia skrze temnotu, ktorá je na strane existencie človeka, k pokusom o neúspech človeka v spomínaní a pamätaní na Allaha, a to prostredníctvom ovplyvňovania jeho a jeho tela zívaním a lenivosťou, a inými ľudskými vlastnosťami, ktoré človeka tlačia k odpočinku a zanechaniu spomínania Allaha, a aby ste sa ich zbavili, mali by ste naliehať na spomínanie Allaha (Dhikr) a nezanechať svetlo a rozjímanie o Allahovi, až kým démoni nestratia nádej, nech ich Allah zahanbí, a v tomto je pre vás odmena, pretože je to boj proti démonom a Jund (vojskám) Iblisa, nech ich Allah zahanbí.

A nech na vás Allah zošle jeho Mier, Milosť a Požehnania.

Ahmad Al-Hassan
Shaaban/ 1431 H.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s