V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal Zeyádovi: „Beda ti. Je náboženstvo niečo iné než láska? Nevidel si slová Boha: {Riekni: „Ak milujete Boha, potom ma nasledujte a Boh vás za to bude milovať a odpustí vám viny vaše, veď Boh je odpúšťajúci, súcitný.“} {3:31}
Nepočul si to, čo Boh Všemohúci povedal Muhammadovi: {Avšak Boh spôsobil, že milujete vieru a učinil ju krásnou v srdciach vašich, zatiaľ čo učinil pre vás škaredou nevieru, hanebnosti a neposlušnosť. A to sú tí, ktorí sa riadia cestou správnou} {49:7}.
A Všemohúci Boh povedal: {Milujú tých, ktorí u nich útočište hľadajú} {59:9}; A preto náboženstvo je to isté, čo láska a láska je to isté čo náboženstvo.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 102, Hadís 603

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Je mi jedno, či som uviazol v stave bohatstva alebo chudoby.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 106, Hadís 628

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto chce byť najbohatší, by mal dôvarovať tomu, čo je v Božích rukách viac než tomu, čo je v rukách ľudí.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 110, Hadís 658

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Ali (pmsn) povedal: „Keď Všemohúci Boh chce niekomu priať dobro, On mu dá náboženské poznanie.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 112, Hadís 676

Abi Basír vyrozprával, že raz keď išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn), Imám (pmsn) povedal: „Prečo si prestal písať? Nebudeš si vedieť zapamätať nič, kým to nenapíšeš. Niektorí ľudia, ktorí prišli do Basry, aby sa ma opýtali nejaké otázky, si napísali odpovede a odišli.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 120, Hadís 733

Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirúl Muminína (pmsn): „Hovor dobré slová, aby si bol tým známy a konaj dobré skutky, aby si bol jeden z dobro-činných.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 122, Hadís 754

Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Tri veci ťa môžu zachrániť: 1- Dávanie si pozor na to, čo hovoríš. 2- Nariekanie nad svojimi chybami. 3- Vlastnenie veľkého domu.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 125, Hadís 771

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s