V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Hassan al-Baz’zaz vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Chcete, aby som vás informoval o tých najťažších povinnostiach, ktoré Boh učinil povinnými pre Jeho služobníkov?“ Potom diskutoval o troch povinnostiach, z ktorých tretia bola vždy pamätať na Boha, či už sa náhlime k uposlúchnutiu Ho, alebo páchame hriechy.
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 47, Hadís 257

Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jedného dňa začala Amirúl Muminína (pmsn) nasledovať skupina ľudí. On (pmsn) sa ich opýtal, kto sú. Povedali, že sú jeho nasledovníci. Opýtal sa ich, prečo nemajú znaky jeho nasledovníkov. Oni sa ho (pmsn) opýtali, aké sú znaky šítov. On (pmsn) povedal: „Bledosť kvôli nedostatku spánku, štíhlosť kvôli pôsteniu sa, suché pery kvôli extenzívnemu modleniu sa a pokora.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 51, Hadís 282

Bolo vyrozprávané, že Muhammad ibn Nabik vyrozprával na základe autority Abu Abdulláha Ja’far ibn Muhammad ibn Muqbal al-Qumiho, na základe autority abul-Hassana Ali ibn Muhammad al-Za’edi al-Basriho, na základe autority al-Hassana ibn Sa’da, na základe autority al-Haysama ibn Vaqed al-Jazriho, na základe autority Muhzama: „Muhzam povedal, že raz bol navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn), ktorý rozprával o šítoch. Imám (pmsn) povedal: „Ó, Muhzam! Náš skutočný nasledovník je ten, ktorého hlas neprejde cez jeho uši a neopustí jeho telo, a dostane sa k niekomu inému.[1] Nemá rád našich (Ahlul Bayt) nepriateľov a nie je nepriateľom našich priateľov. Nezdružuje sa s tými, ktorí sa nami chvastajú, nebreše ako psy, a nie je chamtivý ako kravy. Nežiada nikoho o nič dokonca aj vtedy, keď je na smrť hladný. Je rezervovaný. Ak sú domy našich nasledovníkov vzdialené, ich slová nie sú. Ak nie sú pritomní, nik ich nebude hľadať; a ak sú prítomní, nik im nebude venovať pozornosť. Ak požiadajú niekoho o ruku, nik za nich dcéry nevydá. Tento svet opúšťajú s ich túžbami stále v ich srdciach. Ak vidia veriaceho, rešpektujú ho. Ak vidia neverca, zanechajú ho. Ak za nimi príde chudák, zľutujú sa nad ním a pomôžu mu vlastným majetkom.“ Potom dodal: „Ó, Muhzam! Môj starý otec, Prorok Allaha (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): ‚Ó, Ali! Ten, ktorý si myslí, že má rád mňa, no nemá rád teba, je klamár. Ja som mesto a ty si jeho brána. Ako môže niekto vstúpiť do mesta bez toho, aby prešiel bránou?‘“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 53, Hadís 297

[1] To znamená, že je tichý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s