V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Abi-Basir sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) ohľadom Božieho výroku: {Bojte sa Boha bázňou, ktorá mu prisluší} {3:102}, Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Znamená to, že On by mal byť počúvnutý a nemala by byť proti Nemu vzbura; malo by sa Naň spomínať a nemal by byť preklínaný.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 38, Hadís 195

Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Ó, veriaci! Ktokoľvek vidí, že sa deje krivda, alebo že sa propaguje zakázaný skutok a srdcom tento skutok odmietne, ostane zdravý a čistý pred takým skutkom. Ale ktokoľvek zakáže taký skutok verbálne je nadradenejší a získa väčšiu odmenu. Ktokoľvek taký skutok zakáže jeho mečom, aby ustanovil slová Boha a odmietne utláčateľov, je na priamej ceste k vedeniu. Je na ceste k prosperite a jeho srdce bude naplnené svetlom istoty.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 41, Hadís 223

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vráť čokoľvek, čo ti bolo zverené, majiteľovi, dokonca aj keby bol majiteľ vrahom Imáma Husseina (pmsn).“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 45, Hadís 245

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s