V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) citoval nasledujúce na základe autority svojho vznešeného otca (pmsn): „Ježiš, syn Márie, povedal: „Požehnaný je ten, ktorý premýšľa, keď je ticho; je napomenutý, keď sa pozrie; vzýva meno Boha, keď rozpráva; narieka nad vlastnými hriechmi; a ľudia sú v bezpečí pred jeho rukami a jazykom.““
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 32, Hadís 155

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Muž prišiel za Božím Prorokom (pmsnajr) a povedal, že prišiel, aby prisahal vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Až tak, že by si zabil svojho otca?“ Muž stiahol svoju ruku a zmenil svoj postoj. Neskôr sa vrátil a povedal, že prišiel prisahať vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Teda by si zabil svojho otca?“ Muž povedal: „Áno.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Veriaci vidí svoju vieru vo svojich činoch a neveriaci vidí svoju nevieru vo svojich skutkoch. Prisahám pri Tom, ktorý má kontrolu nad mojím životom! Neuvedomujú si vlastné postavenie a neberú si príklad zo zlých skutkov pokrytcov a neveriacich, ktoré konajú kvôli ich neviere.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 33, Hadís 159

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Muala ibn Khunays vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) mu povedal: „Ó, Muala! Ukri naše tajomstvá a nevyzrádzaj ich, keďže Boh si uctí tých, ktorí ukrývajú naše tajomstvá na tomto svete a zabazpečí preň Svetlo Vedenia, ktoré ho bude viesť priamo do Neba na Oný svet. Ó, Muala! Boh poníži kohokoľvek, kto bude rozhlasovať naše tajomstvá na tomto svete a zatemní jeho cestu na Onom svete, vedúc ho do Pekla. Ó, Muala, ukrývanie viery je súčasťou môjho náboženstva a náboženstva mojich praotcov. Ktokoľvek, kto to nepraktizuje, nie je nábožný. Boh je rád uctievaný v súkromí rovnako tak, ako je uctievaný na verejnosti. Ó, Muala! Ktokoľvek, kto rozširuje naše tajomstvá je ako ten, ktorý ich popiera.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 35, Hadís 172

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s