V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Soleiman ibn Khalid vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: {Že u Pána tvojho je konečný cieľ len} {Svätý Korán, 53:42} A preto pozastav akékoľvek ďalšie otázky, keď sa prejav končí rečou o podstate Boha.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 8, Hadís 1

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) opísal výrok Boha {odovzdaným do vôle Božej} {Svätý Korán 3:67} ako ten, kto je skutočne úprimný a odkazuje na toho, kto vo svojich záležitostiach berie ohľad iba na Boha.
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 11, Hadís 13

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Alího (pmsn) (z jednej z jeho dlhých kázní): „Existujú štyri piliere viery: vytrvalosť, istota, spravodlivosť a jednota.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 12, Hadís 18

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nezávislosť a česť sa potuľujú vôkol, až dosiahnú pozíciu istoty, kde sa usadia.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 16, Hadís 36

Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Svätého Proroka (pmsnajr): „Príde čas, keď sa ľudia nemôžu dostať k moci inak, než skrze závisť a konfiškáciu majetku ľudí; nemôžu sa stať populárnymi inak, než vzdaním sa náboženstva a nasledovaním svojich sebeckých túžob. Boh odmení kohokoľvek, kto žil v tom čase; a je trpezlivý s chudobou, aj keď by mohol získať bohatstvo; a je trpezlivý so základným, aj keď by mohol získať vrchol/hojnosť/slávu. Jeho odmena bude odmenou rovnou 50 veriacim, ktorí Ma uznali.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 19, Hadís 54

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s