Ľahostajnosť voči Koránu

KoránMáme právo čudovať sa, keď v časoch, kedy nie je pre nikoho ťažké skúmať a študovať historické udalosti a vyvodiť z nich pravdu, vidíme, ako niekto tvrdí, že je muslim a tvrdí, že verí v Korán, a číta verš 23 z kapitoly 42, ktorá uvádza:

-=A toto je to, čo Boh oznamuje ako zvesť radostnú služobníkom Svojím, ktorí uverili a zbožné skutky konali. Povedz (Ó, Muhammad): “Nežiadam od vás odmenu žiadnu, iba lásku k blížnym!” Ktokoľvek uskutoční niečo dobré, tomu rovnako tak rozmnožíme dobré, veď Boh veru je odpúšťajúci a za vďačnosť uznalý.=-

A napriek tomu (ľudia) milujú a menujú tých, ktorí bojovali proti rodine Muhammada (pmsnajr), proti tým najbližším k Muhammadovi, ktorých Allah prikázal milovať, odstavili ich z koľají, zničili ich maqam, závidia im a nenávidia ich pre nič iné než lásku k ich vrahom a tým, ktorí podceňujú ich posvätnosť.

Existuje väčšia ľahostajnosť voči Koránu, než uprednostňovanie iných pred nimi alebo umiestňovanie ich na roveň iných, alebo milovanie tých, ktorí si ich vzali za nepriateľov?

A tak tí, ktorí milujú nepriateľov Ahlul Bayt (pmsn), prejavujú ľahostajnosť voči Koránu, a tí, ktorí dávajú Ahlul Bayt (pmsn) na úroveň iných, prejavujú ľahostajnosť voči Koránu, a tí, ktorí uprednostňujú iných než Ahlul Bayt (pmsn), prejavujú ľahostajnosť voči Koránu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s