Keď Imámovi Zayn al-Abidínovi (pmsn) bola položená otázka, prečo tí, ktorí sa modlia nočnú modlitbu, majú najkrajšie tváre spomedzi ľudí, povedal: „Pretože sa odlúčia a sú sami s Allahom, a tak ich Allah prikryje Jeho svetlom.“
[`AeIlal al-Shara’i`a, p. 366, no. 1]

Svätý Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, kto si praje byť nepoškvrnený a očistený, keď stretne Allaha, by sa mal oženiť a mať družku/druha.“
[Man La Yahduruhul Faqih, vol. 3, p. 385]

Imám Ali (pmsn) povedal:
Každý má koniec, ktorý môže byť príjemný alebo plný smútku.“
K.151.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s