Imám Sádiq (p) vyrozprával na základe autority jeho ctihodného otca (pmsn): “Apoštoli Ježiša, syna Márie, sa ho opýtali:

“Ó, Učiteľ dobrých!  Povedz nám, čo je tá najťažšia vec?”  Ježiš (pmsn) povedal: “Najťažšia vec je Boží Hnev.”  Opýtali sa ho: “Ako môžeme byť v bezpečí pred Božím Hnevom?”  On povedal: “Nemali by ste sa nahnevať.”  Oni sa opýtali: “Ako začína hnev?”  On povedal: “Skrze sebeckosť, povýšeneckosť a znevažovanie ľudí.””

[Mishkatul-Anwar, Sec. 08 , Ch. 01]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s