Rada Imáma Ahmed Al Hassána (p) ansárskym ženám:

„Dúfam, že vy a každá veriaca žena bude čítať Surat Já sín (kapitolu zo Svätého Koránu) každý deň po Salat Al-Iša (posledná povinná modlitba večera) a často hovoriť – a vedzte, že bez ohľadu koľko to vravíte – stále je to málo:

Ó, Bože, prosím Ťa o príjemný život, spravodlivú smrť a vážený koniec, nezneuctený ani neobnažený. Ó, Bože, Tvoje odpustenie je väčšie než moje hriechy a Tvoja milosť je väčšia, než moje činy. Zošli Tvoje modlitby na Muhammada a jeho domácnosť a odpusť mi, ó, Ty, ktorý sí Večný, Nesmrteľný“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s