Imám Báqir (p) povedal:
„Komukoľvek bolo dané vďačné srdce, jazyk, ktorý spomína a telo schopné vytrvať tvárou v tvár ťažkostiam, a zbožná žena, tomu bolo dané to najlepšie tohoto sveta a Onoho sveta.“
[Mishkatul-Anwar, Sec. 07, Ch. 01]

Imám Sadžád (p) povedal:
„Kedykoľvek veriaci znesie ťažkosti počas troch dní a nesťažuje sa nikomu, Allah vyrieši jeho problém.“
[Mishkatul-Anwar, Sec. 07, Ch. 01]

Murazem vyrozprával, že Imám Sádiq (p) povedal: „Ó, Murazem! Vždy sa správaj k ľuďom pekne, aj keď nám nadávajú.“
[Mishkatul-Anwar, Sec. 07, Ch. 05

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s