Práva zvierat

práva zvierat islamProblematika týkajúca sa práv zvierat a rešpektovania zvierat, ktorú spomenul Dr. Sagan, presnejšie, a dokonca, že je možné, že do určitej miery sú schopné rozpoznať náboženstvo, a preto sú vhodné na náboženskú informovanosť s ohľadom na ich stav; Toto uznáva islamské náboženstvo a Korán a prinajmenšom je pre nás možné tak povedať (podľa) doktríny/ideológie potomstva Muhammada (mier s nimi).  A v Koráne a tradíciach od Proroka a Imámov (mier s nimi) sa uvádza, že zvieratá sú národy tak ako my a rešpektovanie ich je povinné. {Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvá podobné vaším.  A nezanedbali sme v Písme ničoho; a nakoniec u Pána svojho budete zhromaždení}.[1]

A potomstvo Muhammada (mier s nimi) objasnilo, že ak osoba vychová a je vľúdna k ovci, je nenávidené (makruh), aby ju zarezala.  Pretože vskutku, táto ovca si zvykne na to, že s ňou daná osoba zaobchádza s vľúdnosťou.  A toto je dôkaz toho, že skutočný islam, ktorý priniesli Ahlul Bayt (mier s nimi) berie v úvahu to, že ovca má pocity a emócie, ktoré majú byť rešpektované.

“Vyrozprával Muhammad ibn Al Hassan (Isnad) od Muhammad ibn Al Hassán Al Sáffara, od Ya’qúb ibn Yazída, od Yahya ibn Al Mubáraka, od Abdulláh ibn Gábla, od Muhammad ibn Al Fudhayla, od Abi Al Hassána (mier s ním), ktorý povedal: Povedal som mu, „Mal som barana, ktorého som vykŕmil na zabíjačku, a tak keď som ho vzal, a uspal ho, pozrel sa na mňa, a tak som s ním súcitil a cítil voči nemu pochopenie.  Potom som ho zarezal.“  On povedal, A tak on (mier s ním) poveal, „Nemám rád to, že si tak urobil.  Nerob to, že ich vychováš, a potom zabiješ.“[2]

Čo sa týka náboženskej informovanosti, berúc do úvahy okolnosti Prorokov (mier s nimi) a Miestodržiteľov, je isté, že mnohé zo zvierat počuli ich volanie.  A v Koráne sú príbehy o zvieratách, ktoré počuli volania Prorokov ako Dudok chocholatý a mravec v príbehu o Šalamúnovi (mier s ním).

Ahmed Al Hassan (Z knihy „Sebaklam Ateizmu“)

[1] Svätý Korán, Kapitola 6, Verš 38

[2] Zdroj: Al-Hurr Al-‘Ameli – Wasa’il Al-Šia, Zväzok 24, Str. 92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s